BIP
Aktualności

Program Lekowy- Leczenie Chorych na Mukowiscydozę

15.07.2022

Program Lekowy- Leczenie Chorych na Mukowiscydozę

Uprzejmie informujemy, iż w związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji innowacyjnych leków na mukowiscydozę nasz Szpital w ramach wygranego konkursu ofert, organizowanego przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przystąpił do Programu Lekowego – Leczenie Chorych na Mukowiscydozę. Osoby kwalifikujące się do terapii będą miały bezpłatny dostęp do leczenia nakierowanego na wadliwe białko, które jest przyczyną ich choroby. Nowe leczenie poprawi czynność płuc, zmniejszy ryzyko zaostrzeń choroby, a także konieczności przeszczepu. Zastosowanie  leczenia za pomocą Modulatorów CFTR  będzie punktem zwrotnym w leczeniu pacjentów dotkniętych mukowiscydozą. Terapia da szansę chorym na znaczące wydłużenie życia oraz poprawę jego jakości.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth