BIP
E-rejestracja
Aktualności

Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

26.09.2023

Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Województwo Mazowieckie w roku akademickim 2023/2024 kontynuuje realizację programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Warunki przyznawania stypendium zostały określone w „Regulaminie programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”.

Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest zobowiązanie się przez studentów – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 22 sierpnia 2023 roku podjął uchwałę nr 1405/429/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024, w którym określono m.in. termin składania wniosków oraz listę specjalizacji deficytowych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków stypendialnych, który trwać będzie do

8 października 2023 roku. Wysokość stypendium wyniesie:

  • 2 500 zł brutto miesięcznie (łącznie 22 500 zł brutto rocznie) – w przypadku, gdy stypendysta zobowiązał się do odpracowania stypendium w wojewódzkim podmiocie leczniczym położonym się w regionie warszawskim stołecznym;
  • 3 000 zł brutto miesięcznie (łącznie 27 000 zł brutto rocznie) – w przypadku, gdy stypendysta zobowiązał się do odpracowania stypendium wyłącznie w wojewódzkich podmiotach leczniczych położonych poza regionem warszawskim stołecznym.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności