BIP
Inwestycje

Remont Izby Przyjęć w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19

10.03.2021

Tytuł projektu

„Remont Izby Przyjęć w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19”.

GŁÓWNY CEL PROJKETU :

Głównym celem przedmiotowego projektu było zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Izby Przyjęć.

Cel główny projektu

Remontowane pomieszczenia zostały przystosowane do łatwego czyszczenia i zmywania. Nastąpiła znaczna poprawa warunków sanitarno-higienicznych. Zamontowano kilkadziesiąt dozowników łokciowych, ułatwiających szybką i bezpieczną dezynfekcję. Nowo wyremontowane wnętrze Izby Przyjęć umożliwia utrzymanie higieny na najwyższym poziomie. Remont pozwolił na poprawę warunków pracy personelu zwiększył bezpieczeństwo w zakresie profilaktyki zakażeń.

Remont Izby Przyjęć przyczynił się bezpośrednio do przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19.

NA REMONT IZBY PRZYJĘĆ SZPITALOWI PRZYZNANE ZOSTAŁY ŚRODKI OD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth