BIP
E-rejestracja
Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Zobacz również

lek. Piotr Hartmann

lek. Piotr Hartmann

pediatra

 

Specjalista z zakresu pediatrii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Od 2004 do 2018 roku był związany z Klinicznym Oddziałem Pediatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. W latach 2004-2013 pracował jako asystent naukowo dydaktyczny, a w latach 2013-2018 jako wykładowca w Klinice Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005-2010 był lekarzem w Ośrodku dla Cudzoziemców.

W Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym pełni funkcję  Lekarza Kierującego Klinicznym Oddziałem Pediatrii z Pododdziałem Endokrynologii, Alergologii i Neurologii, oraz Kierownika Pionu Zachowawczego Oddziału Pediatrii.

Od 2008 roku jest prezesem fundacji „Fundacja Rozwoju Pediatrii” Od 2011 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Od 2007 roku jest Członkiem Zarządu, a od 2011 roku Sekretarzem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest również członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się tematyką tzw. „Pediatrii Społecznej”. Prowadził badania nad przyczynami nadużywania alkoholu i leków przez dzieci i młodzież. Aktywnie działa w obszarze przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i przemocy w rodzinie, prowadząc wykłady, kursy, seminaria, a także publikując artykuły kierowane do personelu medycznego. Współpracuje z organizacjami, które zajmują się tymi tematami (m.in. wraz z innymi autorami z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie opracował algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka).

W 2017 roku został odznaczony Medalem Brudzińskiego – najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Został wyróżniony jako „Przyjaciel Bielańskiego Wolontariatu”. W 2010 roku zdobył wyróżnienie „Złoty telefon” przyznawane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności