BIP
E-rejestracja
Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Zobacz również

prof.  dr  hab.  n.  med.  Dorota  Sands

prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

pediatra, pulmonolog, alergolog

 

Wysoko wykwalifikowana specjalistka  z zakresu pediatrii, pulmonologii i alergologii. Podczas wieloletniej pracy w  Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie odbyła liczne staże szkoleniowe w najlepszych ośrodkach pulmonologicznych Europy, m.in. Heart and Lung Institute, Royal Brompton Hospital w Londynie pod kierunkiem prof. Andrew Busha oraz Uniwersyteckiej Klinice Pulmonologii i Alergologii w Grazu (prof. M. Zach, prof. E.Eber), Austria. Szkolenie w Austrii odbywała jako stypendystka American-Austrian Foundation, która poza stażami zapewniała także interaktywne cykliczne kursy prowadzone przez najlepszych amerykańskich specjalistów pulmonologii dziecięcej. Badania habilitacyjne prowadziła podczas rocznego stypendium na Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod kierunkiem prof. Kris de Boeck, Prezydentki Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy (ECFS). Know-how zdobyte w pionierskim ośrodku mukowiscydozy w Polsce (IMiDz w Warszawie, prof. Bożkowa, dr n. med. Anna Nowakowska) oraz najlepszych ośrodkach na świecie przekazuje członkom swojego wielodyscyplinarnego zespołu, który jest unikatowy w Polsce i już  znany zagranicą.    Ze SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym związana jest od stycznia 2017r.  Pełni tu funkcję Kierownika Centrum Leczenia Mukowiscydozy (CLM). Jako pracownik naukowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie kieruje także Zakładem i Kliniką Mukowiscydozy zlokalizowaną obecnie na bazie Szpitala w Dziekanowie Leśnym, gdzie poza pracą kliniczną z pacjentami realizowane są także prace badawczo-rozwojowe. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

Jej zainteresowania zawodowe skupione są przede wszystkim wokół mukowiscydozy, której poświęciła zdecydowaną większość swojego dorobku naukowego. Jako uznany ekspert międzynarodowy jest współautorką standardów europejskich dotyczących leczenia i  organizacji centrum mukowiscydozy, które skutecznie implementuje w Centrum Leczenia Mukowiscydozy, które jest obecnie modelowym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy w Polsce.

Jest autorką ponad 100 publikacji ( w tym ponad 30 prac naukowych z IF ). Tytuł Profesora zwyczajnego otrzymała z rąk Prezydenta RP w 2016 roku. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jest członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych licznych  konferencje naukowo-szkoleniowych z zakresu mukowiscydozy w Polsce, Europie i USA.

Centrum Leczenia Mukowiscydozy zostało ostatnio przyjęte do prestiżowej sieci centrów referencyjnych Clinical Trial Network, dającej pacjentom możliwość uczestnictwa w programach  z tak długo wyczekiwanymi najnowszymi lekami przyczynowymi mukowiscydozy.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności