BIP
Aktualności

Szczepienia przeciwko meningokokom

04.05.2021

Szczepienia przeciwko meningokokom

Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o zwiększeniu środków przeznaczonych na „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego”.
W związku z tym wznawiamy przyjmowanie zapisów.
Osoby zainteresowane zaszczepieniem dziecka w ramach prowadzonego programu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres:
szczepienia@szpitaldziekanow.pl
W mailu należy podać:
1. Imię i Nazwisko dziecka
2. Numer PESEL
3. Imię i Nazwisko Rodzica
4. Numer telefonu rodzica
5. Adres e-mailowy rodzica
6. Adres zamieszkania dziecka (z kodem pocztowym)
7. Czy dziecko było już szczepione przeciwko meningokokom (szczepionka Bexsero). Jeżeli tak, to proszę podać datę (daty) szczepienia?
8. Czy dziecko brało już udział w programie?
9. Czy dziecko spełnia kryteria udziału? (p. niżej).
Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:
1) dziecko, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończony 3 miesiąc życia i nie może mieć więcej niż ukończone 3 lata;
2) rodzic dziecka aplikującego do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego13) i powinien przedłożyć realizatorowi wypełniony druk – zgodny z treścią zawartą w załączniku A14 do programu;*
3) rodzic musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział dziecka w programie oraz podpisać oświadczenie, że dziecko nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych – zgodny z treścią zawartą w załączniku B15 do programu.*
* odpowiednie druki udostępnimy po zapisaniu pacjenta na szczepienie
Dodatkowo:
4) dzieci aplikujące do programu uczęszczają do:
a. żłobka (w przypadku dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia),
b. klubu dziecięcego (w przypadku dzieci od ukończenia 1 roku życia)
lub
5) dzieci aplikujące do programu, których rodzice deklarują przyszłe uczęszczanie do:
a. żłobka (w przypadku dzieci młodszych niż 20 tydzień życia),
b. klubu dziecięcego (w przypadku dzieci młodszych niż 1 rok życia).
O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo do udziału w programie mają dzieci, które były już uczestnikami programu i aplikują do niego po raz kolejny, tak aby możliwe było zaszczepienie dziecka pełnym cyklem szczepień.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth