BIP
Aktualności

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

11.06.2021

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatforme pierwszego kontaktu. Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer 800 137 200.

Pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00. Święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat.

Podczas porady telefonicznej w razie potrzeby pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth