BIP
Aktualności

Wsparcie otrzymane w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

11.05.2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w dniu 07.05.2021 r. otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek nitrylowych z przedłużonym mankietem oraz fartuchów barierowych.

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth