BIP
Aktualności

Wsparcie otrzymane w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

23.04.2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w dniu 21.04.2021 r. otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie maski medyczne oraz pulsoksymetry, które będą służyły do pomiaru wysycenia krwi tlenem, czyli tak zwanej saturacji oraz częstotliwości pracy serca, czyli pulsu.

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth