BIP
Aktualności

Wsparcie otrzymane w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”.

25.03.2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w dniu 22.03.2021r. otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek bezpudrowych, fartuchów ochronnych oraz masek medycznych i chirurgicznych.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth