BIP
Aktualności

Wsparcie otrzymane w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”.

19.01.2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego środki ochrony osobistej w postaci ochraniaczy na buty, ochraniaczy na obuwie wysokie, rękawic nitrylowych, rękawic jednorazowych, rękawic bezpudrowych, fartuchów chirurgicznych, fartuchów barierowych, półmasek filtrujących oraz masek medycznych.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth