BIP
Aktualności

XII edycja konkursu ” Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

25.08.2022

XII edycja konkursu ” Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Celem tego Konkursu jest m.in.: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a także wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

 

 

 

 

 

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth