BIP
Inwestycje

Zakup aparatury medycznej

17.11.2017

Tytuł projektu
„Zakup aparatury medycznej.”

Cel główny projektu
Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości świadczonych usług w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Cele szczegółowe projektu
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy objął zakup sprzętu zrealizowany w 2016 roku. Zakupiony został Analizator hematologiczny.
W drugim etapie, w roku 2017, zakupiona została aparatura i sprzęt medyczny:

– Neuronawigacja elektromagnetyczna – śródoperacyjna,

–  Stacja opisowa – monitor diagnostyczny RTG z kalibratorem wraz ze szkoleniem,

–  Duplikator płyt,

–  Komplet pobytowy dla pacjenta (łóżko, szafa przyłóżkowa, materac),

–  Optyka laparoskopowa,

–  Cystoskopy kompaktowe,

–  Przetwornik do litoklasty,

–  Sondy z przystawkami (doposażenie aparatu ultrasonograficznego),

–  Nagrywarka do zabiegów endoskopowych,

–  Pompa do ureterorenoskopii,

–  Przetwornik do ultradźwięków,

–  Laparoskopia diagnostyczna LEVD

–  Sprzęt do elektrokoagulacji (biopolarne instrumenty),

–  Infrascannerdetektor krwawień śródczaszkowych.

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym jest wiodącym ośrodkiem leczenia przewlekłych chorób górnych dróg oddechowych.

Zakup m.in. sprzętu do neuronawigacji elektromagnetycznej – śródoperacyjnej umożliwił przeprowadzenie unikalnej w skali kraju, operacji plastyki ujść naturalnych zatok („Balloon sinupalsty”) z jego użyciem.

Plastyka ujść naturalnych zatok z plastyką balonem należy do metod małoinwazyjnych. Istotną zaletą tego rodzaju zabiegu jest mniejszy uraz operacyjny i szybsze gojenie, co powoduje szybką rekonwalescencję małych pacjentów. Wiemy także, że pacjenci operowani tą metodą odczuwają znacznie mniejsze dolegliwości bólowe.
Oddział Pediatrii I otrzymał komplety pobytowe dla pacjentów, dzięki czemu podniesiony został komfort przebywania pacjentów w oddziale.

Wybitni specjaliści Oddziału Chirurgii Dziecięcej i nowoczesny blok operacyjny to połączenie, które daje coraz to większe możliwości stosowania małoinwazyjnych metod leczenia chirurgicznego. Innowacyjne rozwiązania w zakupionej aparaturze medycznej pozwalają na udoskonalone możliwości leczenia pacjenta oraz diagnozowanie z użyciem najnowocześniejszych z dostępnych na rynku medycznym technologii powiększania obrazu, wyrazistości, pozwalającej na zwiększenie efektywności zabiegów medycznych.
Zakup urządzeń stwarza szpitalowi możliwość leczenia dzieci na najwyższym światowym poziomie, jednocześnie zapewniając im maksimum bezpieczeństwa i minimum ryzyka powikłań.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Całkowita wartość projektu 800 562,54 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego 784 551,29 PLN
Okres realizacji: 2016 – 2017 r.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth