BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Aplikant Radcowski I lub II roku

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
zatrudni na stanowisku: Aplikant Radcowski I lub II roku

Główne zadania:

 • Prowadzenie we współpracy z radcami prawnymi kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotu leczniczego,
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym: regulaminów, procedur, umów i aneksów,
 • Udzielanie porad prawnych,
 • Zastępstwo procesowe.

Oczekujemy:

 • Wpisu na listę aplikantów radcowskich,
 • Znajomości przepisów prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa pracy i prawa zamówień publicznych,
 • Doświadczenia w obsłudze podmiotów leczniczych, które będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętności analitycznego myślenia i interpretowania przepisów prawa,
 • Dokładności i skrupulatności,
 • Łatwości i precyzji w wyrażaniu myśli,
 • Znajomości programów LEX i LEGALIS,
 • Niekaralności w zakresie przestępstw z rozdziału XIX i XX Kodeksu karnego, art. 189a, 207 k.k. oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny określone w przepisach prawa obcego – wymóg konieczny.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na postawie umowy o pracę na pełny etat, praca stacjonarna w siedzibie Szpitala,
 • Atrakcyjne warunki pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • Dostęp do programów LEX i LEGALIS.

Termin składania ofert: 30.04.2024 r.

Wymagane dokumenty: CV prosimy przesyłać na adres: paulina.kozlowska@szpitaldziekanow.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W tytule e-maila proszę wpisać nazwę stanowiska.

Prosimy o wskazanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto.

Kontakt: Dział Prawny i Zamówień Publicznych –  tel. 22 76 57 206

Przesyłając dokumenty aplikacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem kadry@szpitaldziekanow.pl. Proszę w cv zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności