E-rejestracja
Leczymy dzieci z Ukrainy

Самостійна група державних закладів охорони здоров’я ім. дітей Варшави в Dziekanowie Lesnym    Педіатрична лікарня, яка надає безкоштовну медичну допомогу пацієнтам з громадянством України,які легально проживають на території Республіки Польща:

 1. Громадяни України, які безпосередньо перетнули польсько- український кордон.
 2. Подружжя громадян України, які не мають українського громадянства, які   безпосередньо перетнули польсько-український кордон.
 3. Громадянам України з  картою поляка не потрібно було перетинати польсько-український кордон напряму.
 4. Найближчі родичі громадянина України з картою поляка.

 -Які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року.

 ВАЖЛИВО!

 1. Право на пільги також охоплює дитину, народжена в Польщі, якщо її мати є особою зазначеною в літерах a або b.
 2. Права на медичні пільги за спеціальним законом не надаються особам, які до 24 лютого 2022 року легально проживали в Польщі на підставі посвідки на проживання, або мали статус біженця, або які подали заяву на отримання такого статусу.

ВАЖЛИВО!

Можна зарахувати до найближчої родини: дружина, найближча родина( батьки, бабусі та дідусі),  нащадки ( діти та внукі), брати та сестри,  свекрухи однієї лінії або ступеня (зять, невістка, теща, братова, швагро). Особа, яка перебуває у відносинах з усиновленням , та її дружина а також особа яка проживає разом.

Обсяг наданих послуг:

 • педіатрія
 • дитяча неврологія
 • дитяча алергологія
 • дитяча ендокринологія
 • дитяча хірургія
 • дитяча отоларинголія
 • пульмонологія
 • реабілітація дітей

 

КОНТАКТ:
Реєстрація в Приймальному Відділенні Лікарні
з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 15:00
телефон:  (22) 76 57 200

Електронна пошта: izba.przyjec@szpitaldziekanow.pl

Лікарня також надає амбулаторні консультації  і поради  спеціалістів.
Запис до лікаря   відбувається через  реєстрацію.
 Реєстрація працює  пн-пт: 7:30-15:00

Лікарні спеціалісти:
Телефон (22) 76 57 223

Адреса електронної пошти: poradniezachowawcze@szpitaldziekanow.pl

 • Ендокринолог
 • Алерголог
 • Пульмонолог
 • Невролог
 • Інфекціоніст
 • Нефролог
 • Педіатра
 • Гінеколог

Процедурні кабінети:
Телефон (22) 76 57 210
(22) 76 57 230
(22) 76 57 305

Адреса електронної поштиrejestracja@szpitaldziekanow.pl

 • Хірургічний
 • Отоларингологічний
 • Консультативно анестезіологічний
 • Офтальмологічний
 • Ортопед

НЕОБХІДНІ  ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ :

 • документ, що посвідчує особу законного опікунa( паспорт, водійське посвідчення)
 • довідка, видана прикордонником Республіки Польща про перетин українсько-польського кордону після 24 лютого 2022 року, або  штамп Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законне перебування на території Польщі.

ПРИ ВІДСУТНОСТІ ВИЩЕ ЗАЗНАЧЕНИХ   ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ, ЩО МІСТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА І БАТЬКІВ АБО ЗАКОННИХ ОПІКУНІВ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ ПЕРЕТИНУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ.

Форма заяви надається батькам/законному опікунові  під час прибуття до лікарні.

НІЧНА ТА СВЯТКОВА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – Невідкладна допомога

Медичний Центр Варшавського Медичного Університету Sp. z o.o.
вул.   Warszawska 31
05-092 Lomianki
Телефон:  (22) 255 77 77

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym jest Szpitalem pediatrycznym, który NIEODPŁATNIE udziela pomocy medycznej pacjentom obywatelstwa ukraińskiego przebywającym legalnie na terenie RP:

 1. obywatelom Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 2. nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 3. obywatelom Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
 4. członkom najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,

– którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

WAŻNE!

 1. Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b.
 2. Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

WAŻNE!

Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • pediatrii
 • neurologii dziecięcej
 • alergologii dziecięcej
 • endokrynologii dziecięcej
 • chirurgii dziecięcej
 • otolaryngologii dziecięcej
 • chorób płuc dzieci
 • rehabilitacji dziecięcej

DANE KONTAKTOWE:
Izba Przyjęć i Rejestracja Szpitala
tel. (22) 76 57 200
e-mail: izba.przyjec@szpitaldziekanow.pl

Szpital udziela również porad ambulatoryjnych w ramach poradni specjalistycznych.

Zapisy do poradni specjalistycznych działających w  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy odbywają się poprzez Rejestrację Poradni.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:00

Zespół Poradni Zachowawczych:
Tel. (22) 76 57 223
adres e-mail: poradniezachowawcze@szpitaldziekanow.pl

 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Chorób Płuc
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Pediatryczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

Zespół Poradni Zabiegowych:

Tel. (22) 76 57 210
(22) 76 57 230
(22) 76 57 305

adres e-mail: rejestracja@szpitaldziekanow.pl

 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Ortopedyczna

DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI W IZBIE PRZYJĘĆ ORAZ REJESTRACJI DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:

 • dokument potwierdzający tożsamość rodzica/opiekuna prawnego (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
 • zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP o przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej po 24 lutego 2022 r. lub odcisk stempla Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP.

W PRZYPADKU BRAKU WW. DOKUMENTÓW NALEŻY WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE DANE OSOBOWE PACJENTA ORAZ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO WRAZ Z INFORMACJĄ O TERMINIE PRZEKROCZENIA GRANICY UKRAIŃSKO-POLSKIEJ.

Druk Oświadczenia przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu Rejestratorka Medyczna podczas wizyty pacjenta w Izbie Przyjęć/Poradni Specjalistycznej.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
UL.WARSZAWSKA 31
05-092 ŁOMIANKI

tel. (22) 255 77 77
Pn – Pt  18:00 – 08:00
Sobota -Niedziela oraz Święta
całodobowo

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności