BIP
Leczymy dzieci z Ukrainy

 

Інформаційний пункт та телефон довіри українською та російською мовами призначений лише для пацієнтів українського громадянства. Особа яка веде гарячу лінію – пані Наталія Рижова

 НОМЕР ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
22/ 76 57 212

Інформаційне бюро розташоване в трампункті в позначеному приміщенні.
Робочі дні та години:
Понеділок- п”ятниця.год. 08:00-15.30.

 

Punkt informacyjny oraz infolinia w języku ukraińskim i języku rosyjskim przeznaczona wyłącznie
dla pacjentów obywatelstwa ukraińskiego.

Osobą obsługującą infolinię jest Pani Nataliia Ryzhova.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth