E-rejestracja
Leczymy dzieci z Ukrainy

ВХІД В ЛІКАРНЮ:

 1. ПАЦІЄНТ МОЖЕ УВІЙТИ В ПРИМІЩЕННЯ ЛІКАРНІ ТІЛЬКИ З ОДНИМ ОПІКУНОМ. У ВИНЯТКОВИХ СИТУАЦІЯХ МИ ДОЗВОЛЯЄМО ПРИСУТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ЩОБ ПОЛЕГШИТИ СПІЛКУВАННЯ З ПАЦІЄНТОМ.
 2. АВТОМАТ З КВИТКАМИ СТОЇТЬ ПРИ ВХОДІ У ЛІКАРНЮ.
 3. ВИБЕРІТЬ КВИТОК ВІДПОВІДНО ДО ПРИЧИНИ ВІЗИТУ:
  • ЛІКАРІ СПЕЦІАЛІСТИ
  • ПЛАНОВИЙ ПРИЙОМ ДО ЛІКАРНІ
  • РЕАБІЛІТАЦІЯ/ТЕСТИ НА COVID-19
  • ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
 4. ПОВЕРНУТИСЯ В ЗАЛ ОЧІКУВАННЯ І ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ВІДПОВІДНО ДО ПРИЧИНИ ВІЗИТУ:
  • Анкета для пацієнта/опікуна, який зголосився до лікарні/ планові прийоми / спеціалісти / інші
   Поза режимом невідкладної допомоги
  • Анкета для пацієнта, який зголошується до приймального відділення
   невідкладної допомогии<
 5. ЗАЧЕКАЙТЕ, ПОКИ ВАШ НОМЕР БУДЕ ВІДОБРАЖАТИСЯ НА ЕКРАНІ
 6. ПІСЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ НОМЕРА ЗАЙТИ В ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ТА ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ В ДОМОФОН
 7. ЗАЧЕКАЙТЕ, ПОКИ ВІДЧИНЯТЬ ДВЕРІ.
 8. ПЕРЕД ВХОДОМ У ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ МЕДСЕСТРА ВИМІРЮЄ ТЕМПЕРАТУРУ ТІЛА ПАЦІЄНТА ТА ОПІКУНА, А ТАКОЖ ПРОВОДИТЬ ШВИДКИЙ ТЕСТ НА COVID-19. ЯКЩО РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ НЕГАТИВНИЙ І ТЕМПЕРАТУРА ТІЛА В НОРМІ, ПАЦІЄНТА НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДО ПРИЗНАЧЕНОГО ВІДДІЛУ .
  У РАЗІ ПОЗИТИВНОГО ТЕСТУ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ВІДПОВІДНІ ПРОЦЕДУРИ НАЗНАЧЕНІ ЛІКАРЕМ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ.

ДІЮЧІ ПРАВИЛА ПРИ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ:

 1. Дитина буде поміщена в палату з одним із батьків / опікуном. Один і той же  опікун може залишатися з  дитиною до виписки  з лікарні. Тільки в особливих ситуаціях можна замінити опікуна.
 2. Категорично забороняється як пацієнту, так і його батькам\опікунам виходити з палати, за винятком зміни палати або виписки з лікарні.
 3. Відвідини заборонені.
 4. Перед тим як лікар чи медсестра увійде в палату пацієнт і його опікун повинні одягнути захисні маски.
 5. Можлива передача для пацієнта може відбуватися один раз на день в години, узгоджені з медичним персоналом.
 6. Опікун, що залишився з дитиною, піклується про дитину постійно без винятку. Будь- ласка, співпрацюйте з медичним персоналом, дотримуйтесь рекомендацій .
 7. Батьки /Опікуни зобов’язані повідомити медичний персонал про погіршення стану здоров’я дитини або опікуна.

На території Лікарні пацієнт і батьки/ опікун зобов’язані обов’язково носити захисні маски
(якщо це дозволяє стан здоров’я і вік).

SARS–CoV-2

З метою забезпечення безпеки та охорони здоров’я пацієнтів та медичного персоналу кожен пацієнт та його  законний опікун,  будуть мати проведений тест на антиген на COVID-19 перед прийняттям до лікарні /на прийом до лікаря.

Obowiązujące zasady podczas hospitalizacji:

 1. Dziecko będzie umieszczone na pojedynczej Sali wraz z rodzicem/opiekunem. Ten sam rodzic/opiekun pozostaje z dzieckiem do czasu wypisu ze szpitala. Wyłącznie w szczególnych sytuacjach możliwa jest zamiana opiekuna.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z Sali zarówno przez pacjenta jak i jego opiekuna, za wyjątkiem zmiany Sali lub wypisu ze Szpitala.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.
 4. Przed wejściem personelu na salę, pacjent i jego opiekun muszą założyć maski ochronne.
 5. Ewentualne przekazywanie rzeczy do Sali pacjenta może odbywać się raz dziennie w godzinach ustalonych z personelem medycznym.
 6. Rodzic/opiekun pozostający w szpitalu z dzieckiem odpowiada za bieżącą opiekę nad dzieckiem. Prosimy o pełną współpracę z personelem medycznym, stosowanie zaleceń i poleceń.
 7. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do informowania o pogorszeniu się stanu zdrowia.

SARS-CoV-2

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych pacjentów oraz personelu medycznego, każdy pacjent przed przyjęciem do Szpitala/Poradni specjalistycznej będzie miał wykonany szybki test antygenowy w kierunku COVID-19.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności