BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2022 r.

Zobacz również

DZ/37/2022 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych w spalarni o kodach 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 09, 18 01 82, wytwarzanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 02.12.2022, 10:43

Autor: Dział zamówień publicznych

Link do postępowania: https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania_email,110387,0712218807ac74c2a0425973afe646cf.html

Zobacz więcej

DZ/41/2022 : Dostawa oprogramowania/systemu do nadzoru nad infrastrukturą teleinformatyczną i wsparcie procesu zarządzania podatnościami dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 29.11.2022, 13:38

Autor: Dział zamówień publicznych

Link do postępowania: https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania_email,109802,cc074bb1887e88b3e7d9ad747153e157.html

Zobacz więcej

DZ/40/2022 Zakup oprogramowania/systemu do uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu oraz oprogramowania/systemu typu Network Access Control (NAC) do zarządzania dostępem do sieci LAN na potrzeby SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 29.11.2022, 12:57

Autor: Dział zamówień publicznych

Link do postępowania: https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania_email,109765,ba6cd003fabc3e54631b2a3a48fc3e24.html

Zobacz więcej

DZ/39/2022 – Zakup migracji i rozszerzenia oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antivirus do pakietu ESET PROTECT Enterprise ON-PREM – 300 stanowisk na potrzeby SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 24.11.2022, 14:47

Autor: Dział zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup migracji i rozszerzenia oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antivirus do pakietu ESET PROTECT Enterprise ON-PREM – 300 stanowisk na potrzeby SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest wyłącznie poprzez Platformę Zakupową...

Zobacz więcej

DZ/33/2022 Świadczenie usług Transportu Medycznego o standardzie podstawowym (P) odpowiednio przystosowanym środkiem transportu z właściwym dla rodzaju transportu wyposażeniem medycznym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 23.11.2022, 14:11

Autor: Dział zamówień publicznych

Link do postępowania: https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania_email,109034,609002794451f61f576a10083dd9668e.html

Zobacz więcej

DZ/38/2022 – Dostawa leków dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 15.11.2022, 15:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest wyłącznie poprzez platforę zakupową Zamawiającego Link do postępowania https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania,szczegoly,107789.html?return_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe#:~:text=Link%20do%20post%C4%99powania,107789%2Cedb69e19634120aa7c9417c4d6d4ddcf.html  

Zobacz więcej

DZ/32/2022 Wywóz stałych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych selektywnie (papier, plastik, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady biodegradowalne), kontenerów na gabaryty, kontenerów na odpady zielone, kontenerów na zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu, wraz z zagospodarowaniem w/w odpadów z terenu SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

Data publikacji: 02.11.2022, 13:30

Autor: Dział zamówień publicznych

Link do postępowania https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania_email,106040,c2bb6d56b3e490c8930745f774d03eba.html

Zobacz więcej

DZ/27/2022 Świadczenie usług stałej 12 miesięcznej obsługi serwisowej Tomografu komputerowego z serwerem syngio.via oraz aparatu RTG w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 18.10.2022, 14:20

Autor: Dział zamówień publicznych

  Link do postępowania prowadzonego poprzez Platformę zakupową Zamawiającego : https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania_email,104215,53f7235d27cc40d10f35210555c499d4.html

Zobacz więcej

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostaw całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/30/2022

Data publikacji: 14.10.2022, 11:04

Autor: Dział zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostaw całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SZPZOZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.Załącznik nr 2a Specyfikacja asortymentowo –...

Zobacz więcej

DZ/34/2022 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 14.10.2022, 10:05

Autor: Dział zamówień publicznych

Link do postępowania :Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/34/2022 https://szpitaldziekanow.logintrade.net/zapytania_email,103753,d13d187e2fb588f8f1b66addee18e25b.html

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018|2019 |2020 |2021 |2022
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth