BIP
Przetargi

Ogłoszenia - 2022 r.

Zobacz również

DZ/20/2022 Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie remontu łazienki na I piętrze oraz pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z podejściami (przez 3 kondygnacje) Pawilonu A SZPZOZ

Data publikacji: 27.07.2022, 12:21

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/2022 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i odżywek dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 23.05.2022, 12:07

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/10/2022 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 23.05.2022, 11:52

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/13/2022 – Wykonanie robót ogólnobudowlanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w ramach zadania „Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 29.04.2022, 15:35

Autor: Dział zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jes twykonanie robót ogólnobudowlanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w ramach zadania „Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Zalecana jest wizja lokalna celem zapoznania się z zakresem robót. Informacje w zakresie zasad...

Zobacz więcej

DZ/12/2022 – Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 28.04.2022, 14:47

Autor: Dział zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest:Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zestawy. Szczegóły dotyczące zakresu świadczenia usługi zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz Załącznik nr 2a...

Zobacz więcej

DZ/11/2022 – Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Data publikacji: 27.04.2022, 11:51

Autor: Dział zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określonow Załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik...

Zobacz więcej

DZ/07/2022 – Wykonanie robót ogólnobudowlanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w ramach zadania „Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 06.04.2022, 15:20

Autor: Dział zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w ramach zadania „Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Zalecana jest wizja lokalna celem zapoznania się z zakresem robót. Informacje w zakresie zasad...

Zobacz więcej

DZ/02/2022 Rozszerzenie funkcjonalności w użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniu SIMPLE.ERP o moduł grafików pracy, elektroniczny system planowania czasu pracy, rozliczania z możliwością automatycznego naliczania list płac (wynagrodzenia za dyżury i godziny) i ewidencjonowania czasu pracy pracowników.

Data publikacji: 01.04.2022, 10:55

Autor: Dział zamówień publicznych

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia i zmianie terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn....

Zobacz więcej

DZ/06/2022 – Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 28.03.2022, 11:14

Autor: Dział zamówień publicznych

Informacja o zmianie terminu składania ofert Zamawiający Samodzielny Zespół  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki) przy ul. M. Konopnickiej 65, zgodnie z art. 135 ust.3  i w związku z art. 135 ust....

Zobacz więcej

DZ/09/2022 – Dostawa leków i testów punktowych do diagnostyki alergologicznej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 23.03.2022, 13:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków i testów punktowych do diagnostyki alergologicznej do SZPZOZ – 4 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w załączniku nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy. Informacje w zakresie zasad...

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018|2019 |2020 |2021 |2022
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth