BIP
Ogłoszone konkursy

Ogłoszenia - 2020 r.

Zobacz również

KO/10/2020 Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym tj. wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

Data publikacji: 08.10.2020, 11:48

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/09/2020 – Konkurs na najem powierzchni pod działalność hipoterapeutyczną na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

Data publikacji: 18.09.2020, 12:57

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/08/2020 – Świadczenie usług medycznych w zakresie badań tomografii komputerowej dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy.

Data publikacji: 10.07.2020, 14:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/07/2020 – Diagnostyka wirusologiczna obejmująca badania laboratoryjne wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR u pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 30.06.2020, 14:42

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/06/2020 Konkurs na najem powierzchni pod działalność hipoterapeutyczną na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 18.05.2020, 14:11

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/05/2020 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 08.05.2020, 11:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/04/2020 – Świadczenie usług medycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 10.02.2020, 15:13

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/01/2020 – Świadczenie usług medycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

Data publikacji: 04.02.2020, 15:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/03/2020 – Najem powierzchni pod działalność hipoterapeutyczną na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

Data publikacji: 03.02.2020, 10:33

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/02/2020 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 21.01.2020, 15:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018 |2019 |2020
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth