BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/11/ZO/2021 – Odpłatne świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 20.07.2021, 15:58

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/10/ZO/2021 – Dostawę wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego) wyposażenia meblowego na potrzeby Pawilonu A (budynek Administracji) oraz Pawilonu F (Poradnia Chirurgiczna) i Pawilonu C, H Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65

Data publikacji: 18.06.2021, 15:00

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/09/ZO/2021 – Dostawę wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego) wyposażenia meblowego na potrzeby Pawilonu A (budynek Administracji) oraz Pawilonu F (Poradnia Chirurgiczna) i Pawilonu C, H Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65

Data publikacji: 16.06.2021, 11:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/07/ZO/2021 Kompleksowa dostawa gazów medycznych, gazów technicznych, mieszaniny gazów do badań LCI, karbogen gaz oraz ciekłego azotu wraz z transportem, dzierżawą butli i ich legalizacją(legalizacja dzierżawionych butli w cenie) dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.”

Data publikacji: 27.04.2021, 14:27

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/06/ZO/2021 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 10.03.2021, 14:49

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/ZO/2021 na: „Świadczenie usług Transportu Medycznego o standardzie specjalistycznym (S) z odpowiednim do rodzaju transportu wyposażeniem medycznym dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 23.02.2021, 13:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/04/ZO/2021 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 18.02.2021, 08:49

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/05/ZO/2021 – Demontażu starej wykładziny PVC i parkietu z ich utylizacją, dostawa nowej wykładziny typu Gerflor lub równoważnej, wykonanie podkładu z masy wygładzającej i montaż wykładziny heterogenicznej na I piętrze budynku Administracji (pawilon A) oraz w Poradni Chirurgicznej (tj. pawilon F) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 17.02.2021, 09:23

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/02/ZO/2021 – Kompleksowa usługa prania bielizny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 01.02.2021, 14:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/ZO/2021Odpłatne świadczenie opieki serwisowej stanowiącej ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania używanego przez Zamawiającego (Simple) oraz realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego – wszystkich jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych), jak też odpłatne świadczenie usługi powdrożeniowej polegającej na szkoleniach personelu Zamawiającego oraz wykonywania zlecanych prac w zakresie użytkowanego oprogramowania (Simple) oraz środowiska serwerowo-bazodanowego wdrożonego celem użytkowania oprogramowania Simple w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.01.2021, 08:45

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth