BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/11/ZC/2022 – „Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie 4 szt. klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) do pomieszczeń znajdujących się w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 28.07.2022, 13:05

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/09/ZO/2022 – Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 26.07.2022, 15:07

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/10/ZO/2022 – Świadczenie usług Transportu Medycznego o standardzie specjalistycznym (S) z odpowiednim do rodzaju transportu wyposażeniem medycznym dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 15.07.2022, 12:49

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/10/ZC/2022 „Naprawa uszkodzonego pojazdu służbowego marki Volkswagen Passat będącego własnością SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 01.07.2022, 14:17

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/09/ZC/2022 Świadczenie usług Transportu Medycznego o standardzie specjalistycznym (S) z odpowiednim do rodzaju transportu wyposażeniem medycznym dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 22.06.2022, 14:41

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/ZC/2022 Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej wraz ze stacją transformatorową 15kV/0,4kV i oświetleniem zewnętrznym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 16.05.2022, 15:05

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/06/ZO/2022 – Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz testów do wykrywania Antygenu SARS Cov-2 dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.04.2022, 11:05

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/ZO/2022 „Inwentaryzację dendrologiczną drzew na terenie bazy karetek oraz magazynu odpadów medycznych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy”.

Data publikacji: 20.04.2022, 14:41

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/07/ZO/2022 „Inwentaryzację dendrologiczną drzew na terenie bazy karetek oraz przy budynku portierni ochrony im. Dzieci Warszawy”.

Data publikacji: 04.04.2022, 12:30

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ 05 ZO 2022 „Inwentaryzację dendrologiczną drzew na terenie bazy karetek oraz przy budynku portierni ochrony im. Dzieci Warszawy”.

Data publikacji: 28.03.2022, 15:23

Autor: Dział zamówień publicznych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapytanie ofertowe zostało unieważnione. Wszczęto nowe zapytanie ofertowe pod znakiem sprawy DZ/07/ZO/2022.

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth