BIP
E-rejestracja
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/03/ZO/2023 Zakup odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczeń morfologii krwi na analizatorze Yumizen H500 z zapewnieniem okresowych przeglądów i bieżących napraw analizatora w trakcie trwania umowy

Data publikacji: 27.02.2023, 09:33

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/02/ZO/2023 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 27.02.2023, 09:30

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/ZO/2023 odpłatne świadczenie opieki serwisowej stanowiącej ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania używanego przez Zamawiającego (Simple) oraz realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego – wszystkich jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych), jak też odpłatne świadczenie usługi powdrożeniowej polegającej na szkoleniach personelu Zamawiającego oraz wykonywania zlecanych prac w zakresie użytkowanego oprogramowania (Simple) oraz środowiska serwerowo-bazodanowego wdrożonego celem użytkowania oprogramowania Simple w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 17.01.2023, 14:24

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/20/ZC/2022 Dostawa wraz z montażem i ustawieniem 13 sztuk foteli rozkładanych dla rodziców/opiekunów na potrzeby oddziału otorynolaryngologii – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

Data publikacji: 27.12.2022, 13:57

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/15/ZO/2022 – Przegląd central wentylacyjnych, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji, przeglądem nawilżaczy Normann, przeglądem agregatu wody lodowej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – (Blok Operacyjny- Pawilon D i Centralna Sterylizatornia-Pawilon D oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Pawilon C, a także w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej- Pawilon H)

Data publikacji: 19.12.2022, 15:26

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/14/ZO/2022 – Usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną, obejmującą wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytworzonych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 15.12.2022, 16:05

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/17/ZO/2022 – Dostawę-zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na stacjach benzynowych Wykonawcy na terenie całego województwa mazowieckiego

Data publikacji: 14.12.2022, 15:29

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/16/ZO/2022 Zakup fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022r. samochodu osobowo – dostawczego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 14.12.2022, 15:19

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/13/ZO/2022 – Dostawa-zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na stacjach benzynowych Wykonawcy na terenie całego województwa mazowieckiego

Data publikacji: 08.12.2022, 12:56

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/17/ZC/2022 „Dostawa wraz z demontażem i utylizacją starych filtrów, montażem nowych filtrów w centralach wentylacyjnych, filtrów HEPA do Sal Operacyjnych i Sali Wybudzeń, filtrów do Centralnej Sterylizatorni, do Centrum Leczenia Mukowiscydozy, jak również filtrów w Magazynie Odpadów Medycznych (Pawilony C,D,XI) w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.”

Data publikacji: 13.10.2022, 09:57

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth