BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/09/ZO/2020 – Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV lub HCV dla pracowników SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

Data publikacji: 18.02.2020, 15:26

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/ZO/2020 – Zakup sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 17.02.2020, 15:21

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/07/ZO/2020 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 12.02.2020, 11:10

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/05/ZO/2020 „Kompleksowa usługa prania bielizny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 11.02.2020, 14:54

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/06/ZO/2020 – Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV lub HCV dla pracowników SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

Data publikacji: 11.02.2020, 14:52

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/04/ZO/2020 – Zakup sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 05.02.2020, 11:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/ZO/2020 – „Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV lub HCV dla pracowników SZPZOZ im. Dzieci Warszawy”

Data publikacji: 04.02.2020, 13:56

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/ZO/2020 – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 24.01.2020, 14:48

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/02/ZO/2020 1. Zakup 2 dodatkowych licencji na użytkowanie oprogramowania Simple.ERP oraz odpłatne świadczenie opieki serwisowej stanowiącej ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania używanego przez Zamawiającego (Simple.ERP) oraz realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego–wszystkich jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych), jak też odpłatne świadczenie usługi powdrożeniowej polegającej na szkoleniach personelu Zamawiającego oraz wykonywania zlecanych prac w zakresie użytkowanego oprogramowania (Simple.ERP) oraz środowiska serwerowo-bazodanowego wdrożonego celem użytkowania oprogramowania Simple w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 20.01.2020, 14:37

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/25/ZO/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną, obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Data publikacji: 18.12.2019, 14:01

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth