BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/24/ZO/2019 – Świadczenie usług Transportu Medycznego o standardzie podstawowym (P) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.10.2019, 10:50

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/17/ZO/2017 Pełnienie nadzoru w branży sanitarnej , konstrukcyjno – budowlanej oraz elektrycznej podczas modernizacji stacji uzdatniania wody

Data publikacji: 02.10.2019, 15:21

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/23/ZO/2019 Wykonanie robót w pomieszczeniach diagnostyki obrazowej oraz w jej obrębie na terenie SZPZOZ

Data publikacji: 02.10.2019, 14:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/19/ZO/2019 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 13.09.2019, 14:28

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/20/ZO/2019 – Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w Pawilonie IIB SZPZOZ

Data publikacji: 06.09.2019, 12:25

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/21/ZO/2019 – Dostawa i montaż kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u. (dezynfekcja wody z zastosowaniem jonów miedzi i srebra) wraz z roczną umową na konserwację w/w systemu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 05.09.2019, 13:10

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/18/ZO/2019 Dostawa i montaż kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u. (dezynfekcja wody z zastosowaniem jonów miedzi i srebra) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Data publikacji: 19.07.2019, 11:33

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/14/ZO/2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 04.07.2019, 14:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/15/ZO/2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu badań SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 25.06.2019, 13:43

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/16/ZO/2019.Prace konserwatorskie – odświeżenie pomieszczeń w budynku Administracji piętro I Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 12.06.2019, 15:36

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth