BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/02/ZO/2021 – Kompleksowa usługa prania bielizny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 01.02.2021, 14:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/ZO/2021Odpłatne świadczenie opieki serwisowej stanowiącej ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania używanego przez Zamawiającego (Simple) oraz realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego – wszystkich jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych), jak też odpłatne świadczenie usługi powdrożeniowej polegającej na szkoleniach personelu Zamawiającego oraz wykonywania zlecanych prac w zakresie użytkowanego oprogramowania (Simple) oraz środowiska serwerowo-bazodanowego wdrożonego celem użytkowania oprogramowania Simple w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 25.01.2021, 08:45

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/28/ZO/2020 Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus

Data publikacji: 31.12.2020, 12:37

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/27/ZO/2020 – Dostawę i wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central w magazynie odpadów medycznych, dezynfekcją kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji, przeglądem nawilżaczy Normann, przeglądem agregatu wody lodowej w SZPZOZ

Data publikacji: 04.11.2020, 14:14

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/26/ZO/2020 „Dostawę-zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na stacjach benzynowych Wykonawcy na terenie całego województwa mazowieckiego”.

Data publikacji: 03.11.2020, 14:27

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/25/ZO/2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Data publikacji: 03.11.2020, 13:50

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/24/ZO/2020 – Zakup części zamiennej – dermatomu z przyłączem INTRA do zestawu do endoskopii zatok dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 23.10.2020, 15:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/23/ZO/2020 – Wykonanie remontu komina murowanego na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 08.09.2020, 12:12

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/22/ZO/2020 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 19 sztuk klimatyzatorów na parterze, I oraz II piętrze budynku Administracji, a także w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (w Laboratorium także z demontażem i utylizacją obecnego urządzenia) Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 31.07.2020, 13:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/21/ZO/2020 „Naprawa nawierzchni asfaltowej na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Data publikacji: 27.07.2020, 13:37

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth