BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/04/ZO/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, jak również ich konserwacja i naprawa w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 19.02.2019, 09:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/ZO/2019 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno- próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 10.01.2019, 15:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/02/ZO/2019 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

Data publikacji: 02.01.2019, 15:24

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/ZO/2019 Odpłatne świadczenie opieki serwisowej stanowiącej ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania używanego przez Zamawiającego (Simple) oraz realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego – wszystkich jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych), jak też odpłatne świadczenie usługi powdrożeniowej polegającej na szkoleniach personelu Zamawiającego oraz wykonywania zlecanych prac w zakresie użytkowanego oprogramowania (Simple) oraz środowiska serwerowo-bazodanowego wdrożonego celem użytkowania oprogramowania Simple oraz dodatkowo zakup modułu SIMPLE.ERP-EZLA w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 02.01.2019, 12:17

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/16/ZO/2018 Dostawa – zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na stacjach benzynowych Wykonawcy na terenie całego województwa mazowieckiego

Data publikacji: 28.11.2018, 13:17

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/15/ZO/2018 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 16.10.2018, 14:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/14/ZO/2018 na: „Dostawę i wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcją kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia i CLM), przeglądem agregatów wody lodowej LENNOX wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy NORMANN a także wymianą manometrów w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Pawilon IV A )”

Data publikacji: 16.10.2018, 14:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

Zbycie aparatury medycznej SZPZOZ – zgodnie z Uchwałą Nr 9/XIII/2018 Rady Społecznej

Data publikacji: 10.09.2018, 15:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/13/ZO/2018 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 14 sztuk klimatyzatorów na I piętrze oraz II piętrze budynku Administracji, a także w Pawilonie I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 07.09.2018, 14:29

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/12/ZO/2018 Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 14 sztuk klimatyzatorów na I piętrze oraz II piętrze budynku Administracji ,a także w Pawilonie I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 20.08.2018, 09:11

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth