BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/07/ZO/2019 Pobór próbek wody wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych, opracowaniem wyników i przekazaniem autoryzowanych sprawozdań z badań wody SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 13.03.2019, 15:07

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/ZO/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 13.03.2019, 14:20

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/06/ZO/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 11.03.2019, 13:54

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/05/ZO/2019 Kompleksowa usługa prania bielizny w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.02.2019, 11:31

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/04/ZO/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, jak również ich konserwacja i naprawa w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 19.02.2019, 09:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/ZO/2019 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno- próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 10.01.2019, 15:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/02/ZO/2019 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy

Data publikacji: 02.01.2019, 15:24

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/01/ZO/2019 Odpłatne świadczenie opieki serwisowej stanowiącej ubezpieczenie Zamawiającego na wypadek wystąpienia problemów w trakcje eksploatacji rozwiązania indywidualnego lub jego części, polegającej na zapewnieniu gotowości Wykonawcy do udostępniania nowych wersji oprogramowania używanego przez Zamawiającego (Simple) oraz realizacji usług konserwacyjno-serwisowych rozwiązania indywidualnego – wszystkich jego poszczególnych części (obszarów funkcjonalnych), jak też odpłatne świadczenie usługi powdrożeniowej polegającej na szkoleniach personelu Zamawiającego oraz wykonywania zlecanych prac w zakresie użytkowanego oprogramowania (Simple) oraz środowiska serwerowo-bazodanowego wdrożonego celem użytkowania oprogramowania Simple oraz dodatkowo zakup modułu SIMPLE.ERP-EZLA w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 02.01.2019, 12:17

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/16/ZO/2018 Dostawa – zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na stacjach benzynowych Wykonawcy na terenie całego województwa mazowieckiego

Data publikacji: 28.11.2018, 13:17

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/15/ZO/2018 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 16.10.2018, 14:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth