BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/18/ZO/2019 Dostawa i montaż kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u. (dezynfekcja wody z zastosowaniem jonów miedzi i srebra) dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Data publikacji: 19.07.2019, 11:33

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/14/ZO/2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 04.07.2019, 14:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/15/ZO/2019 Świadczenie usług medycznych z zakresu badań SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 25.06.2019, 13:43

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/16/ZO/2019.Prace konserwatorskie – odświeżenie pomieszczeń w budynku Administracji piętro I Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 12.06.2019, 15:36

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/12/ZC/2019 Specjalistyczne badania laboratoryjne z zakresu badań w kierunku zakażeń prątkami kwasoopornymi oraz grzybami.

Data publikacji: 10.05.2019, 14:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/09/ZO/2019 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pełnej modernizacji pawilonu VB o powierzchni ok. 700 m² (celem przeznaczenia na Archiwum Zakładowe) i pomieszczeń magazynowo – technicznych – Pawilon VA o powierzchni ok. 600 m², zaprojektowania terenu zewnętrznego dla fragmentu działki po obydwu stronach pawilonu VA i VB w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 09.05.2019, 12:23

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/10/ZO/2019 „Dostawa gazów medycznych i technicznych, ciekłego azotu oraz mieszanek kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 17.04.2019, 13:21

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/11/ZO/2019 Prace ogólnobudowlane związane z remontem pomieszczenia w budynku Administracji piętro I (adaptacja pomieszczenia małego archiwum Szpitala) SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 16.04.2019, 14:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/07/ZO/2019 Pobór próbek wody wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych, opracowaniem wyników i przekazaniem autoryzowanych sprawozdań z badań wody SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 13.03.2019, 15:07

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/ZO/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 13.03.2019, 14:20

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth