BIP
Zapytania ofertowe i cenowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/15/ZO/2018 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 16.10.2018, 14:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/14/ZO/2018 na: „Dostawę i wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcją kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia i CLM), przeglądem agregatów wody lodowej LENNOX wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy NORMANN a także wymianą manometrów w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia oraz w centrali w Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Pawilon IV A )”

Data publikacji: 16.10.2018, 14:59

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

Zbycie aparatury medycznej SZPZOZ – zgodnie z Uchwałą Nr 9/XIII/2018 Rady Społecznej

Data publikacji: 10.09.2018, 15:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/13/ZO/2018 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 14 sztuk klimatyzatorów na I piętrze oraz II piętrze budynku Administracji, a także w Pawilonie I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 07.09.2018, 14:29

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/12/ZO/2018 Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 14 sztuk klimatyzatorów na I piętrze oraz II piętrze budynku Administracji ,a także w Pawilonie I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 20.08.2018, 09:11

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/11/ZO/2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 80,00m2 z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu na terenie Szpitala

Data publikacji: 11.07.2018, 14:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej remontu Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SZPZOZ) w Dziekanowie Leśnym DZ/10/ZO/2018

Data publikacji: 29.06.2018, 12:37

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2018 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth