BIP
Zapytania ofertowe

Najnowsze ogłoszenia

Zobacz również

DZ/12/ZC/2019 Specjalistyczne badania laboratoryjne z zakresu badań w kierunku zakażeń prątkami kwasoopornymi oraz grzybami.

Data publikacji: 10.05.2019, 14:15

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/09/ZO/2019 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pełnej modernizacji pawilonu VB o powierzchni ok. 700 m² (celem przeznaczenia na Archiwum Zakładowe) i pomieszczeń magazynowo – technicznych – Pawilon VA o powierzchni ok. 600 m², zaprojektowania terenu zewnętrznego dla fragmentu działki po obydwu stronach pawilonu VA i VB w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 09.05.2019, 12:23

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/10/ZO/2019 „Dostawa gazów medycznych i technicznych, ciekłego azotu oraz mieszanek kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 17.04.2019, 13:21

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/11/ZO/2019 Prace ogólnobudowlane związane z remontem pomieszczenia w budynku Administracji piętro I (adaptacja pomieszczenia małego archiwum Szpitala) SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 16.04.2019, 14:53

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/07/ZO/2019 Pobór próbek wody wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych, opracowaniem wyników i przekazaniem autoryzowanych sprawozdań z badań wody SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 13.03.2019, 15:07

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/08/ZO/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 13.03.2019, 14:20

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/06/ZO/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz usługę wywozu szlamów ze studzienek osadnikowych wraz z czyszczeniem beczką asenizacyjną , obejmująca wywóz i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) wytwarzanych na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Data publikacji: 11.03.2019, 13:54

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/05/ZO/2019 Kompleksowa usługa prania bielizny w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 22.02.2019, 11:31

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/04/ZO/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, jak również ich konserwacja i naprawa w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 19.02.2019, 09:34

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

DZ/03/ZO/2019 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno- próżniową dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 10.01.2019, 15:09

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth