BIP
E-rejestracja
Ogłoszone konkursy

Ogłoszenia - 2022 r.

Zobacz również

KO/06/2022 Świadczenie usług medycznych na : Wykonywanie badań laboratoryjnych z zapewnieniem transportu oraz materiałów do pobierania badań w okresie 28 miesięcy

Data publikacji: 14.09.2022, 12:42

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/05/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań scyntygrafii dynamicznej nerek (renoscyntygrafii dynamicznej, EC nerek z użyciem znacznika etylenodicysteiny znakowanej izotopem technetu-99m (99mTc-EC) dla pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy.

Data publikacji: 12.07.2022, 15:28

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/04/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów (małoletnich) hospitalizowanych w Szpitalu oraz pozostających pod opieką poradni specjalistycznych Szpitala

Data publikacji: 05.07.2022, 14:58

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/03/2022 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zdalnego opisu badań radiologicznych (RTG) – tryb planowy i CITO oraz opisu badań tomografii komputerowej – tryb CITO pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 01.06.2022, 14:01

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/02/2022 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zdalnego opisu badań radiologicznych (RTG) – tryb planowy i CITO oraz opisu badań tomografii komputerowej – tryb CITO pacjentów SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Data publikacji: 27.05.2022, 15:30

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej

KO/01/2022 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym

Data publikacji: 24.05.2022, 12:54

Autor: Dział zamówień publicznych

Zobacz więcej
Zobacz archiwum: 2013|2014|2015 |2016|2017|2018 |2019 |2020 |2021 |2022|2023
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth