BIP
Cennik usług

Badania Diagnostyczne

 • Poniższe ceny obejmują usługi w zakresie opieki medycznej służące ratowaniu, przywracaniu, poprawie, zachowaniu i profilaktyce zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej (usługi te zwolnione są z podatku VAT) - na podst. art 24 i 24a ustawy o działalności leczniczej oraz art 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 19, 19a, 20 ustawy o podatku od towarów i usług
 • RTG klatki piersiowej
  60,00 zł
 • RTG kostne 1 projekcja
  50,00 zł
 • RTG kostne - każda następna projekcja
  20,00 zł
 • RTG nosogardła, zatoki
  50,00 zł
 • RTG kręgosłupa
  50,00 zł
 • USG*
  150,00 zł
 • Badania urodynamiczne
  350,00 zł
 • * pozycja w cenniku dotyczy wyłącznie usługi medycznej udzielonej pacjentom nieuprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, hospitalizowanych w stanach nagłych.

Badania Laboratoryjne

 • Poniższe ceny obejmują usługi w zakresie opieki medycznej służące ratowaniu, przywracaniu, poprawie, zachowaniu i profilaktyce zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej (usługi te zwolnione są z podatku VAT) - na podstawie art. 24 i 24a ustawy o działalności leczniczej oraz art 43 ust. 1 pkt 18,18a,19, 19a, 20 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • CHEMIA KLINICZNA:
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)
  11,00 zł
 • Aminotransferaza asparaginowa (AST)
  11,00 zł
 • Amylaza w surowicy
  12,00 zł
 • Amylaza w moczu
  12,00 zł
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
  11,00 zł
 • Gammaglutamylotransferaza (GGTP)
  12,00 zł
 • Kineza kreatyninowa (CK)
  12,00 zł
 • Białko całkowite
  12,00 zł
 • Białko C reaktywne (CRP)
  14,00 zł
 • Bilirubina całkowita
  11,00 zł
 • Bilirubina bezpośrednia
  13,00 zł
 • Cholesterol całkowity
  11,00 zł
 • Cholesterol HDL
  12,00 zł
 • Triglicerydy
  11,00 zł
 • Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL)
  30,00 zł
 • Glukoza
  11,00 zł
 • Kreatynina w surowicy
  11,00 zł
 • Kreatynina w moczu
  12,00 zł
 • Kwas moczowy w surowicy
  11,00 zł
 • Kwas moczowy w moczu
  12,00 zł
 • Mocznik w surowicy
  11,00 zł
 • Fosfor w surowicy
  11,00 zł
 • Fosfor w moczu
  12,00 zł
 • Sód w surowicy
  11,00 zł
 • Potas w surowicy
  11,00 zł
 • Chlorki w surowicy
  11,00 zł
 • Chlorki w moczu
  12,00 zł
 • Jonogram (sód, potas)
  15,00 zł
 • Magnez w surowicy
  11,00 zł
 • Magnez w moczu
  12,00 zł
 • Wapń w surowicy
  11,00 zł
 • Wapń w moczu
  12,00 zł
 • Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria)
  18,00 zł
 • Żelazo
  11,00 zł
 • IgA
  22,00 zł
 • IgG
  22,00 zł
 • IgM
  22,00 zł
 • ANALITYKA:
 • Mocz badanie ogólne
  12,00 zł
 • Ilościowe oznaczenie białka w moczu
  8,00 zł
 • Krew- utajona w kale
  17,00 zł
 • Antygen Lambii w kale met. ELISA
  25,00 zł
 • Kał - jaja pasożytów
  15,00 zł
 • Kał - Rota - Adenowirusy
  20,00 zł
 • Wymaz w kierunku owsików
  15,00 zł
 • Płyn z jam ciała
  25,00 zł
 • Test na grypę AiB
  47,00 zł
 • RSV - szybki test
  40,00 zł
 • Norowirusy w kale
  40,00 zł
 • Test ciążowy
  25,00 zł
 • Chlorki w pocie*
  65,00 zł
 • * - pozycja w cenniku dotyczy wyłącznie usługi medycznej udzielonej pacjentom nieuprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków oraz na rzecz zawartej umowy z innym publicznym zakładem opieki
 • HEMATOLOGIA:
 • Morfologia (18 parametrów, 3diff)
  11,00 zł
 • Rozmaz mikroskopowy
  8,00 zł
 • OB
  7,00 zł
 • Retikulocyty
  11,00 zł
 • KOAGUOLOGIA:
 • APTT
  12,00 zł
 • PT z INR
  12,00 zł
 • Fibrynogen
  14,00 zł
 • D-dimery
  28,00 zł
 • SEROLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA:
 • Oznaczenie grupy krwi
  29,00 zł
 • BTA
  12,00 zł
 • Badanie przeciwciał odpornościowych
  20,00 zł
 • IMMUNOCHEMIA:
 • TSH
  15,00 zł
 • FT4
  17,00 zł
 • FT3
  17,00 zł
 • Anty - TPO
  22,00 zł
 • Anty - TG
  28,00 zł
 • Kortyzol
  22,00 zł
 • Insulina
  19,00 zł
 • Wit D3 25-OH
  43,00 zł
 • IgE total
  15,00 zł
 • Hormon wzrostu
  28,00 zł
 • Toksoplazmoza IgM
  19,00 zł
 • Toksoplazmoza IgG
  19,00 zł
 • Panel pediatryczny (mieszany)
  140,00 zł
 • Panel wziewny
  140,00 zł
 • Panel pokarmowy
  140,00 zł
 • Panel 10 alergenów (grupy: drzewa, zwierzęta, alergeny domowe, chwasty, nabiał, orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso)
  85,00 zł
 • Panel mleko
  95,00 zł
 • Panel litewski
  160,00 zł
 • Prokalcytonina
  40,00 zł
 • Toksocaroza IgG
  32,00 zł
 • CMV IgG
  28,00 zł
 • CMV IgM
  28,00 zł
 • Borelioza IgM
  30,00 zł
 • Borelioza IgG
  30,00 zł
 • MIKROBIOLOGIA:
 • Mocz posiew
  25,00 zł
 • Kał posiew ogólny
  29,00 zł
 • Kał w kierunku SS
  28,00 zł
 • Kał posiew kierunku Yersinia
  28,00 zł
 • Wymaz z gardła
  28,00 zł
 • Wymaz z jamy ustnej
  28,00 zł
 • Wymaz z oka
  26,00 zł
 • Wymaz z nosa
  26,00 zł
 • Wymaz z ucha
  29,00 zł
 • Wymaz z pępka
  29,00 zł
 • Wymaz z odbytu
  29,00 zł
 • Wymaz z pochwy
  28,00 zł
 • Wymaz ze sromu
  28,00 zł
 • Wymaz z napletka
  28,00 zł
 • Toksyna Clostridium A/B
  70,00 zł
 • Posiew w kierunku Clostridium
  70,00 zł
 • Posiew w kierunku Campylobacter
  40,00 zł
 • Posiew z rurki intubacyjnej
  29,00 zł
 • Posiew z rany
  50,00 zł
 • Posiew krwi tlenowy
  40,00 zł
 • Posiew krwi beztlenowy
  40,00 zł
 • Posiew krwi w kierunku grzybów
  35,00 zł
 • Posiew ropy
  47,00 zł
 • Posiew płynu z jam ciała
  50,00 zł
 • Posiew z cewnika naczyń krwionośnych
  29,00 zł
 • PARAMETRY BIOMARKERÓW CTFR*
 • Zabiegi diagnostyczne skóry/tkanki podskórnej – próba potowa Wescor
  163,00 zł
 • Zabiegi diagnostyczne skóry/tkanki podskórnej – próba potowa klasyczna
  245,00 zł
 • * pozycja w cenniku dotyczy wyłącznie usługi medycznej udzielonej pacjentom nieuprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków oraz na rzecz zawartej umowy z innym publicznym zakładem opieki
 • POZOSTAŁE:
 • 17 -OH Progesteron
  28,00 zł
 • Alfa 1 antytrypsyna
  40,00 zł
 • Aldosteron
  30,00 zł
 • Androstendion
  25,00 zł
 • ACTH
  32,00 zł
 • AFP
  27,00 zł
 • ASO ilościowo
  15,00 zł
 • Albumina
  14,00 zł
 • Borelioza IgM western - blot
  70,00 zł
 • Borelioza IbG western - blot
  70,00 zł
 • Ceruloplazmina
  30,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgG
  30,00 zł
 • Chlamydia pneumoniae IgM
  30,00 zł
 • Chlamydia trachomatis IgG
  30,00 zł
 • CEA
  25,00 zł
 • Ca 125
  28,00 zł
 • CMV PCR jakościowo
  115,00 zł
 • Troponina T lub I
  35,00 zł
 • LDH
  16,00 zł
 • DHEASO4
  29,00 zł
 • DHEA
  40,00 zł
 • Dopełniacz C3c
  26,00 zł
 • Dopełniacz C4
  26,00 zł
 • EBV IgM
  35,00 zł
 • EBV IgG
  35,00 zł
 • Elastaza w kale
  95,00 zł
 • Estradiol
  22,00 zł
 • Estriol wolny
  30,00 zł
 • FSH
  22,00 zł
 • Ferrytyna
  28,00 zł
 • Fenobarbital ilościowo
  30,00 zł
 • Genetyczna identyfikacja celiakii haplotypy: HLA DQ2 i HLA DQ8
  100,00 zł
 • HAV przeciwciała total
  35,00 zł
 • HAV przeciwciała IgM
  40,00 zł
 • HBc total
  28,00 zł
 • HBe antygen
  35,00 zł
 • HBe przeciwciała
  35,00
 • HBs antygen
  20,00 zł
 • HBs przeciwciała
  22,00 zł
 • HBV PCR jakościowo
  115,00 zł
 • HCG wolna podjednostka
  29,00 zł
 • HCV met. PCR jakościowo
  180,00 zł
 • HCV przeciwciała
  26,00 zł
 • Helicobacter pylori ilościowo
  32,00 zł
 • Helicobacter pylori antygen w kale
  30,00 zł
 • HbA1c
  22,00 zł
 • HIV Ag/Ab Combo
  25,00 zł
 • HSV IgG jakościowo
  40,00 zł
 • HSV IgM jakościowo
  45,00 zł
 • IGF-1
  45,00 zł
 • IgFBP3
  150,00 zł
 • IgE specyficzne
  36,00 zł
 • Inhibitor C1 esterazy aktywność
  71,00 zł
 • Inhibitor C1 esterazy ilościowo
  85,00 zł
 • Karbamazepina Ilościowo
  35,00 zł
 • Kalcytonina
  80,00 zł
 • Krztusiec IgA
  40,00 zł
 • Krztusiec IgG
  40,00 zł
 • Koci Pazur IgG
  420,00 zł
 • Koci pazur IgM
  420,00 zł
 • Kwas foliowy
  31,00 zł
 • Kwas walproinowy ilościowo
  28,00 zł
 • Kwasy organiczne GCMS, profil steroidowy
  270,00 zł
 • Kwasy żółciowe
  35,00 zł
 • LH
  22,00 zł
 • Lipaza
  19,00 zł
 • Miedź, ilościowo
  40,00 zł
 • Mycoplasma pneumoniae IgG
  40,00 zł
 • Mycoplasma pneumoniae IgM
  40,00 zł
 • Odczyn Waalera Rose
  16,00 zł
 • Odkleszczowe zapalenie opon IgG
  105,00 zł
 • Odkleszczowe zapalenie opon IgM
  115,00 zł
 • PTH
  39,00 zł
 • Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgA IF
  45,00 zł
 • Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej
  45,00 zł
 • Przeciwciała przeciw jądrowe ANA 1 IF + miano
  50,00 zł
 • Przeciwciała przeciw jądrowe ANA 2 - uzupełnienie ANA 1
  40,00 zł
 • Przeciwciała przeciw jądrowe ANA 3 - uzupełnienie ANA 1
  65,00 zł
 • LKM przeciwciała
  43,00 zł
 • Progesteron
  22,00 zł
 • Przeciwciała TRAb
  68,00 zł
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG tGT
  40,00 zł
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA tGT
  40,00 zł
 • Przeciwciała p/c śwince IgM
  25,00 zł
 • Przeciwciała p/c śwince IgG
  30,00 zł
 • Prolaktyna
  22,00 zł
 • Proteinogram
  25,00 zł
 • Pneumocystis carinii IgM
  85,00 zł
 • Pneumocystis carinii IgG
  85,00 zł
 • 17 hydroksyketosteroidy w płynach
  65,00 zł
 • PSA
  22,00 zł
 • PSA wolny
  35,00 zł
 • RF ilościowo
  19,00 zł
 • Różyczka IgM
  29,00 zł
 • Różyczka IgG
  29,00 zł
 • QuantiFERON
  120,00 zł
 • Testosteron
  22,00 zł
 • Testosteron wolny
  50,00 zł
 • Toxoplazma IgA
  60,00 zł
 • Toxoplazma - awidność
  50,00 zł
 • Transferyna
  24,00 zł
 • TIBC
  21,00 zł
 • Witamina A
  80,00 zł
 • Witamina E
  80,00 zł
 • Witamina B12
  20,00 zł
 • WR
  20,00 zł
 • VRDL
  12,00 zł
 • Yersinia IgA, IgM, IgG łącznie
  135,00 zł
 • Zespół Gilberta
  220,00 zł

Pozostałe usługi

 • Poniższe ceny obejmują usługi w zakresie opieki medycznej służące ratowaniu, przywracaniu, poprawie, zachowaniu i profilaktyce zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej (usługi te zwolnione są z podatku VAT) - na podst. art. 24 i 24a ustawy o działalności leczniczej oraz art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 19, 19a, 20 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • OPŁATA ZA INDYWIDUALNĄ PONADSTANDARDOWĄ OPIEKĘ PIELĘGNACYJNĄ (za 1 godzinę opieki) sprawowaną przez personel pielęgniarski (na podstawie art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  31,00 zł
 • Poniższe ceny obejmują usługi podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 • Opłata hotelowa za jedną osobodobę pobytu w pokoju rodzinnym
  50,00 zł (zawiera 23% VAT)
 • Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej - jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
  9,00 zł (zawiera 23% VAT)**, ^
 • Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej - jedna strona kopii dokumentacji medycznej
  0,30 zł (zawiera 23% VAT)**, ^
 • Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej - udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
  1,80 zł (zawiera 23% VAT)**, ^
 • **Ceny ulegają aktualizacji, o ile zajdzie taka potrzeba, raz na kwartał w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał
 • ^Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie (art. 28 ust. 2a Ustawy o prawach pacjenta) oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta)
 • Opłata za udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania
  Kwota ustalona odrębnie dla każdego wniosku zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Opłata parkingowa za jednorazowe parkowanie (wjazd) na terenie Szpitala
  5,00 zł (zawiera 23% VAT)
 • Opłata parkingowa (1 miesiąc kalendarzowy)
  25,00 zł (zawiera 23% VAT)
 • Opłata parkingowa obowiązująca dla pracowników pozostających w stosunku pracy oraz wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
  10,00 zł (zawiera 23% VAT)
 • Opłata za wynajęcie Sali Konferencyjno-Szkoleniowej (1 dzień, do 8 godzin)
  500,00 zł (zawiera 23% VAT)
 • Opłata za wynajęcie sali Konferencyjno-Szkoleniowej (każda rozpoczęta godzina powyżej 8 godz./dzień)
  100,00 zł (zawiera 23% VAT)

Usługi medyczne udzielane pacjentom nieuprawnionym do świadczeń finansowych ze środków publicznych, hospitalizowanych w stanach nagłych

 • Poniższe ceny obejmują usługi w zakresie opieki medycznej służące ratowaniu, przywracaniu, poprawie, zachowaniu i profilaktyce zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej (usługi te zwolnione są z podatku VAT) - na podstawie art. 24 i 24a ustawy o działalności leczniczej oraz art. 43 ust.1 pkt 18, 18a, 19, 19a, 20 ustawy o podatku od towarów i usług
 • Osobodzień pobytu w lecznictwie stacjonarnym - Pion Zabiegowy - Kliniczny Oddział Chirurgii - Centrum Leczenia Kamicy
  1000,00 zł
 • Osobodzień pobytu w lecznictwie stacjonarnym - Pion Zabiegowy - Kliniczny Pododdział Laryngologii
  1000,00 zł
 • Osobodzień pobytu w lecznictwie stacjonarnym - Pion Zachowawczy Oddziału Pediatrii - Kliniczny Oddziała Pediatrii I, Pododdział Neurologiczny, Pododdział Endokrynologiczny, Pododdział Alergologiczny
  900,00 zł
 • Osobodzień pobytu w lecznictwie stacjonarnym - Centrum Leczenia Mukowiscydozy - Oddział Chorób Płuc
  1400,00 zł
 • Do ceny osobodni pobytu w lecznictwie stacjonarnym będą doliczane - zgodnie z przebiegiem procesu diagnostyczno - terapeutycznego - następujące opłaty (dotyczy każdego z ww. oddziałów szpitalnych):
 • a) opłata w wysokości kosztów brutto (cena brutto) zużytych na rzecz pacjenta podczas hospitalizacji na oddziale oraz wykonania zabiegu operacyjnego produktów leczniczych (w tym krwi i preparatów krwiopochodnych) oraz wyrobów medycznych jednorazowych, wszczepialnych i implantów
 • b) koszty wykonania badań diagnostyki obrazowej (RTG) - opłata zgodnie z cennikiem Szpitala,
 • c) koszty wykonanych badań diagnostyki laboratoryjnej - opłata zgodnie z cennikiem Szpitala,
 • d) opłata w wysokości kosztów brutto (cena brutto) pozostałych badań diagnostycznych i konsultacji, które zostały zakupione przez SZPZOZ na rzecz hospitalizowanego pacjenta na zewnątrz ( w innych jednostkach),
 • e) opłata w wysokości kosztów brutto (cena brutto) usług transportu sanitarnego, które zakupione przez SZPZOZ na rzecz hospitalizowanego pacjenta na zewnątrz ( w innych jednostkach),
 • f) koszty zabiegu operacyjnego (bez kosztów produktów leczniczych i wyrobów medycznych jednorazowych, wszczepialnych i implantów doliczanych odrębnie - pkt a.) opłata w wysokości:
 • - za zabieg operacyjny mały
  2000,00 zł
 • - za zabieg operacyjny średni
  2500,00 zł
 • - za zabieg operacyjny duży i kompleksowy
  3000,00 zł
 • Porada Lekarska w Izbie Przyjęć - do ceny porady będą doliczane zgodnie z przebiegiem procesu diagnostyczno-terapeutycznego następujące opłaty: Koszty wykonanych badań diagnostyki obrazowej (RTG,USG) oraz laboratoryjnej - zgodnie z cennikiem Szpitala, opłata w wysokości kosztów brutto pozostałych badań diagnostycznych i konsultacji oraz usług transportu sanitarnego, które zostały zakupione przez SZPZOZ na rzecz hospitalizowanego pacjenta na zewnątrz.
  220,00zł
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth