BIP
Jednostki szpitala

 

Na terenie gminy Łomianki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym realizuje Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną  w miejscu:

 

PRZYCHODNIA ŁOMIANKI
SZPITALNA 6, ŁOMIANKI
TEL. (22) 866 52 55

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna obejmuje swym zakresem świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy zachorowania pacjent może udać się do najdogodniejszego dla siebie punktu świadczącego nocną i świąteczna opiekę zdrowotną niezależnie od tego gdzie złożył deklarację dotyczącą wyboru lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth