BIP
Jednostki szpitala

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Piotr Hartmann

Pielęgniarka Oddziałowa: Urszula Kutrzebka

 

Dane kontaktowe:

Sekretariat Oddziału – tel. (22)  76 57 137, fax. (22) 76 57 486

Pokój lekarzy – tel. (22) 76 57 301

Dyżurka pielęgniarek – tel.  (22)  76 57 119

E-mail: pediatria1@szpitaldziekanow.pl; oddział.pediatrii@szpitaldziekanow.pl

 

Specjaliści Klinicznego Oddziału Pediatrii:

 • lek. Piotr Hartmann
 • lek. Marta Andrzejewska – Chmura
 • lek. Joanna Sienkiewicz
 • lek. Hanna Świętochowska
 • lek. Piotr Konieczny
 • lek. Grzegorz Ciołek
 • lek. Ewa Janiszewska
 • lek. Krzysztof Gajowniczek
 • lek. Monika Wrońska
 • lek. Magdalena Pikacz
 • lek. Joanna Michalska
 • lek. Magdalena Szaniawska-Ratajczak
 • lek. Michał Staniszewski
 • lek. Katarzyna Jankowska – Dziadak
 • lek. Agata Ziemiańska
 • lek. Wojciech Kołciuk
 • lek. Eliza Brędowska
 • lek. Julia Wilczyńska-Szymańska
 • lek. Joanna Kaczorowska

 

Struktura Klinicznego Oddziału Pediatrii:

 • Pracownia Spirometrii
 • Pracownia EEG

 

Realizacja procedur w ramach kontraktu z NFZ w zakresie:

 • lecznictwo szpitalne – pediatria, endokrynologia, alergologia, neurologia,
 • diagnostyka – pediatria, endokrynologia, alergologia, neurologia,
 • programy naukowe: leczenie hormonem wzrostu z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera, leczenie Dephereliną z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym.

 

Świadczenia udzielane są w ramach hospitalizacji. Pacjenci przyjmowani są w trybie:

 • ostrodyżurowym  z następującymi schorzeniami: zapalenie płuc, obturacyjne zapalenie oskrzeli, pokrzywki, atopowe zapalenia skóry, alergie, zapalenia tarczycy,  infekcje dróg moczowych, zatrucia, omdlenia, bóle głowy, bóle brzucha,
 • planowym (w celach diagnostycznych) – niedobory wzrostu i nadmierny wzrost, otyłość, wrodzony przerost kory nadnerczy, przedwczesne i opóźnione dojrzewanie, nadmierne owłosienie, niemowlęce powiększenie sutków, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, tężyczka, zaburzenia miesiączkowania, guzy endokrynne, choroby tarczycy;
  – diagnostyka alergologiczna – astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywki, obturacyjne zapalenia oskrzeli, podejrzenie alergii wziewnej i pokarmowej;
  – diagnostyka neurologiczna – padaczka, bóle głowy, zaburzenia zachowania, inne zaburzenia neurologiczne.                                                               

 

Rocznie w Klinicznym Oddziale Pediatrii leczonych jest 3300 pacjentów (2018 rok).

Oddział cechuje wieloletnie doświadczenie lekarskie i pielęgniarskie,  rodzinna atmosfera panująca w Oddziale oraz możliwość przebywania rodziców z dzieckiem.

Zapewniamy dzieciom krótki okres oczekiwania na diagnostykę alergologiczną, endokrynologiczną, pediatryczną oraz neurologiczną.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth