BIP
Jednostki szpitala

Miejscem realizacji procedury przyjęcia pacjenta do Szpitala jest zespół pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Rejestracji Szpitalnej. Izba Przyjęć pełni funkcję oddziału pomocy doraźnej, przyjęć i wypisów. Rejestracja Szpitalna spełnia funkcje rejestracji pacjentów przyjmowanych w trybie planowym do szpitala i pacjentów poradni specjalistycznych.

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Na terenie gminy Łomianki SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym realizuje Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną (18:00-08:00 w dni powszednie, całodobowo w Święta) w miejscu:

 

PRZYCHODNIA ŁOMIANKI
SZPITALNA 6, ŁOMIANKI
TEL. (22) 866 52 55

 

ŚWIADCZENIA PLANOWE 

Świadczenia związane z planowym przyjęciem do Szpitala realizowane są w godzinach pracy Rejestracji Szpitala tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00-19:00, w piątki 7:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Podstawą planowego przyjęcia jest imienna lista planowych przyjęć przekazywana z oddziałów. W celu rejestracji koniecznym jest podanie numeru PESEL dziecka oraz okazanie Książeczki Zdrowia Dziecka. Po dokonaniu formalności rejestratorka zakłada opaskę identyfikacyjną na nadgarstek pacjenta. Rodzic bądź opiekun prawny otrzymuje komplet dokumentów i udaje się do wskazanego oddziału szpitalnego.

 

ŚWIADCZENIA W TRYBIE NAGŁYM

Świadczenia związane z przyjęciem do szpitala w trybie ostrym realizowane są całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy. Po zgłoszeniu się na Izbę Przyjęć pielęgniarka zbiera wywiad dotyczący powodu zgłoszenia się do Szpitala. Wstępnie ocenia stan pacjenta i zakłada dokumentację medyczną. Następnie pacjent badany jest przez lekarza Izby Przyjęć lub lekarza specjalisty wezwanego do pacjenta. Na podstawie badania lekarskiego podejmowana jest decyzja dotycząca przyjęcia do szpitala lub trybu i sposobu udzielania pomocy doraźnej. Jeżeli nie istnieje potrzeba hospitalizacji, lub gdy pacjent jest kierowany do innego szpitala lekarz Izby Przyjęć wystawia rodzicom bądź opiekunowi prawnemu kartę informacyjną z diagnozą, prowadzoną diagnostyką i leczeniem w Izbie Przyjęć oraz z zaleceniami.

Zgłaszając się do Izby Przyjęć konieczne jest wskazanie numeru PESEL dziecka.

 

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PACJENTÓW PRZYWIEZIONYCH PRZEZ ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Świadczenia związane z przyjęciem do Szpitala dotyczące pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego są realizowane całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy. Czynności związane z przyjęciem do szpitala są realizowane przez pracowników medycznych Izby Przyjęć tak jak w przypadku Świadczeń w trybie ostrym.

 

Dane kontaktowe:

Izba Przyjęć:

tel. (22) 76 57 200

e-mail: izba.przyjec@szpitaldziekanow.pl

Pielęgniarka Koordynująca Pionu Pomocniczego: mgr Ewa Kłosowska

 

Rejestracja:

tel. (22) 76 57 210

tel. (22) 76 57 230

tel. (22) 76 57 305

e-mail: rejestracja@szpitaldziekanow.pl

Koordynator Rejestracji: Anna Ciarka

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth