E-rejestracja
Jednostki szpitala

Izba Przyjęć czynna 24h – 7 dni w tygodniu

tel. 22 76 57 200

e-mail: izba.przyjec@szpitaldziekanow.pl

Pielęgniarka Koordynująca Izbę przyjęć/ Rejestrację:
mgr Agnieszka Wilkosz

tel. 22 76 57 208


Schemat wejścia do Szpitala:

1. UDAJ SIĘ DO BILETOMATU ( Izba Przyjęć – pierwsze drzwi)

2. POBIERZ BILET ZGODNIE Z POWODEM WIZYTY.

3. WRÓĆ DO POCZEKALNI I WYPEŁNIJ ANKIETĘ zgodnie z powodem wizyty:

 •  Ankieta dla pacjenta zgłaszającego się do Izby Przyjęć  W TRYBIE NAGŁYM
  Po wypełnieniu ankietę należy przekazać Rejestratorce (pretriaż) przy wejściu do Szpitala.
 • Ankieta dla pacjenta/opiekuna zgłaszającego się do szpitala – PRZYJĘCIA PLANOWE

4. CZEKAJ NA WYŚWIETLENIE TWOJEGO NUMERU

5. WEJDZ DO IZBY PRZYJĘĆ I ZADZWOŃ DOMOFONEM

6. CZEKAJ NA OTWARCIE DRZWI

7. PACJENT ZOSTANIE WPUSZCZONY DO SZPITALA I DO POCZEKALNI ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH NAJWCZEŚNIEJ 20 MINUT PRZED ZAPLANOWANĄ WIZYTĄ. NA ZAPLANOWANE WIZYTY PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ, NIŻ O WYZNACZONEJ GODZINIE.

 

W trakcie pobytu na terenie Szpitala oraz wizyty u lekarza specjalisty zaleca się, aby pacjent oraz rodzic/opiekun mieli założone maseczki ochronne.

 

SCHEMAT DOJŚCIA DO PORADNI CHIRURGICZNEJ:

 1. BĘDĄC NA IZBIE PRZYJEĆ, KIERUJ SIĘ DO SCHODÓW ( PO LEWEJ STRONIE OD WEJŚCIA, NAPRZECIW SZATNI)
 2. ZEJDŹ NA PIĘTRO „O” I KIERUJ SIĘ W LEWĄ STRONĘ, ZGODNIE Z OZNAKOWANIEM.

Miejscem realizacji procedury przyjęcia pacjenta do Szpitala jest zespół pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Rejestracji Szpitalnej. Izba Przyjęć pełni funkcję oddziału pomocy doraźnej, przyjęć i wypisów. Rejestracja Szpitalna spełnia funkcje rejestracji pacjentów przyjmowanych w trybie planowym do szpitala i pacjentów poradni specjalistycznych.


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
Warszawska 31

05-092 Łomianki
tel. 22 255-77-77

 


ŚWIADCZENIA PLANOWE 

Świadczenia związane z planowym przyjęciem do Szpitala realizowane są w godzinach pracy Rejestracji Szpitala tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Podstawą planowego przyjęcia jest imienna lista planowych przyjęć przekazywana z oddziałów. W celu rejestracji koniecznym jest podanie numeru PESEL dziecka oraz okazanie Książeczki Zdrowia Dziecka. Po dokonaniu formalności rejestratorka zakłada opaskę identyfikacyjną na nadgarstek pacjenta. Rodzic bądź opiekun prawny otrzymuje komplet dokumentów i udaje się do wskazanego oddziału szpitalnego.

USTALONA GODZINA WIZYTY JEST JEDYNIE GODZINĄ ORIENTACYJNĄ.

OSTATECZNA GODZINA PRZYJĘCIA ZALEŻY OD ILOŚCI I CZASU TRWANIA POPRZEDZAJĄCYCH WIZYT, CO WYNIKA Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEGO PACJENTA.

ŚWIADCZENIA W TRYBIE NAGŁYM

Świadczenia związane z przyjęciem do szpitala w trybie ostrym realizowane są całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy. Po zgłoszeniu się na Izbę Przyjęć pielęgniarka zbiera wywiad dotyczący powodu zgłoszenia się do Szpitala. Wstępnie ocenia stan pacjenta i zakłada dokumentację medyczną. Następnie pacjent badany jest przez lekarza Izby Przyjęć lub lekarza specjalisty wezwanego do pacjenta. Na podstawie badania lekarskiego podejmowana jest decyzja dotycząca przyjęcia do szpitala lub trybu i sposobu udzielania pomocy doraźnej. Jeżeli nie istnieje potrzeba hospitalizacji, lub gdy pacjent jest kierowany do innego szpitala lekarz Izby Przyjęć wystawia rodzicom bądź opiekunowi prawnemu kartę informacyjną z diagnozą, prowadzoną diagnostyką i leczeniem w Izbie Przyjęć oraz z zaleceniami.

Zgłaszając się do Izby Przyjęć konieczne jest wskazanie numeru PESEL dziecka.

 

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PACJENTÓW PRZYWIEZIONYCH PRZEZ ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Świadczenia związane z przyjęciem do Szpitala dotyczące pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego są realizowane całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy. Czynności związane z przyjęciem do szpitala są realizowane przez pracowników medycznych Izby Przyjęć tak jak w przypadku Świadczeń w trybie ostrym.

 


Rejestracja:

Zapisy do poradni specjalistycznych Zespołu Poradni Zachowawczych tj.

 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

W celu umówienia wizyty do lekarza specjalisty prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu poprzez Punkt Rejestracyjno – Informacyjny:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  7:00 – 16:30

tel. 22 76 57 223

 

 • Poradnia endokrynologiczna

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  8:00 – 15:30

tel. 22 76 57 197

       

lub drogą e-mailową na adres: poradniezachowawcze@szpitaldziekanow.pl


Zapisy do poradni specjalistycznych Zespołu Poradni Zabiegowych tj.

 • Poradnia Chirurgiczna,
 • Poradnia Otolaryngologiczna,
 • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Ortopedyczna (skierowanie do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej)

W celu umówienia wizyty do lekarza specjalisty prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu poprzez Punkt Rejestracyjno – Informacyjny:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  7:30 – 15:00

tel. 22 76 57 210

tel. 22 76 57 230

tel. 22 76 57 305

lub drogą e-mailową na adres: rejestracja@szpitaldziekanow.pl


Rejestracja Poradni Leczenia Mukowiscydozy:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  8:00 – 15:30

tel. 22 76 57 401

tel. 22 76 57 402

lub drogą mailową na adres:  clm@szpitaldziekanow.pl

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności