BIP
E-rejestracja
Jednostki szpitala

Dane kontaktowe:

 • Sekretariat Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Telefon: +48 22 76 57 242

 • Gabinet Badań Tomograficznych (TK)

Telefon: +48 22 76 57 179

 • Gabinet RTG

Telefon: +48 22 76 57 179

 

 

Rejestracja:

 • Rejestracja telefoniczna USG: +48 22 76 57 242,  poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.00

Na badania RTG oraz TK nie są prowadzone zapisy.

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej tworzy zespół znakomicie wyszkolonych lekarzy, elektroradiologów i pielęgniarek o dużym doświadczeniu, którzy codziennie przeprowadzają pełną diagnostykę obrazową.

 

Koordynator Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

 • Dr n. med. Piotr Kwaśniewicz

Lekarze specjaliści  radiologii i diagnostyki obrazowej:

 • Dr n. med. Maria Uliasz
 • Dr n. med. Piotr Kwaśniewicz
 • lek. Sylwia Szkudlińska
 • lek. Katarzyna Krupa
 • lek. Ayad Aljanabi
 • lek. Marcin Ring

Elektroradiolodzy:

 • mgr Małgorzata Chądzyńska – koordynator
 • mgr. Agata Olińska
 • tech. Małgorzata Jakubowska
 • tech. Żaneta Jeznach
 • tech. Dorota Wiśniewska
 • tech. Krzysztof Janowski
 • tech. Magdalena Ziółek

Inspektor Ochrony Radiologicznej:

mgr Anna Berlińska

Struktura Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

Pracownia Radiologii Klasycznej (RTG)

Pracownia Tomografii Komputerowej(TK)

Pracownia Ultrasonografii (USG)

 

 

Wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej wyposażony jest w wysokospecjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny :

 • aparat RTG LUMINOS dRF Max,
 • oraz Tomograf komputerowy go.Top firmy SIEMENS
 • aparat USG RS 85 firmy SAMSUNG

przekazany Szpitalowi  w  2019 r. przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Część Szpitala, w której znajduje się Zakład Diagnostyki Obrazowej została  wyremontowana
i oddana do użytkowania pod koniec 2019 r. Każda pracownia wygląda teraz jak bajkowa kraina, pobudza wyobraźnię dzieciaków, a niezwykłe zwierzaki zachęcają do przestąpienia progów naszych gabinetów diagnostycznych.

 

Najnowocześniejszy aparat RTG LUMINOS dRF Max niemieckiej firmy SIEMENS jak sama nazwa MAX wskazuje jest połączeniem wszystkich  funkcjonalności, które pozwalają uzyskać dokładną jakość obrazów i skuteczność w diagnozowaniu. Zastosowane  w nim rozwiązania technologiczne znacznie skróciły czas badań, a co najważniejsze –pozwoliły zredukować dawki promieniowania do niezbędnego minimum.

Aparat umożliwia wykonywanie następujących badań:

 • Badanie radiologiczne (radiologia klasyczna) jest jedną z podstawowych technik diagnostycznych w medycynie. Badanie polega na naświetlaniu wybranego obszaru ciała wiązką promieni rentgenowskich. Promienie te wytwarzane są przez urządzenie zwane lampą rentgenowską i przenikają one częściowo przez ciało pacjenta, a następnie padają na tzw. błonę rentgenowską lub jej elektroniczny odpowiednik. Obraz tworzy się dzięki temu, że różne tkanki w różnym stopniu pochłaniają promienie rentgenowskie. Lekarz interpretuje powstały obraz.
 • Badanie ORTO- jest procedurą niezwykle ważną w ortopedii. Funkcja aparatu Smart Ortho umożliwia zautomatyzowane pełne zobrazowanie nóg i kręgosłupa.

 

 • Badanie radiologiczne-fluoroskopia polega na prześwietleniu z zastosowaniem promieniowania RTG i toru wizyjnego narządów w czasie rzeczywistym, co pozwala na określenie ich funkcji np. ruchu , perystaltyki, elastyczności i jest wykorzystywane do oceny przewodu pokarmowego, układu moczowego lub oddechowego. Pod kontrolą fluoroskopii można dokonać biopsji, ocenić drożność kanałów, naczyń, dróg żółciowych czy przetok.

 

 • Urografię jest badaniem z użyciem promieniowania rentgenowskiego po dożylnym podaniu środka kontrastującego. Badanie to służy do obrazowania nerek i dróg moczowych. Badanie urograficzne przeprowadza się w celu uwidocznienia i oceny ewentualnych nieprawidłowości w budowie układu moczowego. Badanie to jest wykonywane u pacjentów z zaburzeniami w obrębie nerek i dróg moczowych na zlecenie lekarza urologa, nefrologa itp. Urografia może być również wskazana przy podejrzeniu wady układu moczowego.

 

 • Cystouretrografię mikcyjną (badanie cystograficzne) przeprowadza się w celu uwidocznienia i oceny ewentualnych nieprawidłowości w budowie układu moczowego w przypadku ostrych lub nawracających ZUM zwłaszcza u niemowląt z podejrzeniem refluksu pęcherzowo-moczowodowego, wad ukł. moczowego i wodonercza powyżej II stopnia.

Tomograf komputerowy 64-rzędowy go.Top firmy SIEMENS to nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają personelowi jak najdłużej zostać przy pacjencie, wykonać badanie w jak najkrótszym czasie, a pediatryczne oprogramowanie obrazowania sprzyja ograniczaniu dawki promieniowania przy zachowaniu bardzo dobrej jakości uzyskanych badań.

Badanie za pomocą tomografii komputerowej wykorzystuje promieniowanie jonizujące do napromieniowania badanej okolicy anatomicznej(głowy, klatki piersiowej czy jamy brzusznej). W jego wyniku uzyskujemy obrazy przestrzenne w wielu płaszczyznach, co pozwala na dokładną ocenę narządów. Badanie może być wykonane bez lub z użyciem środka kontrastującego, a o konieczności jego podania  decyduje lekarz radiolog nadzorujący badanie. Badanie jest krótkotrwałe i bezbolesne.

Badania te winny być wykonywane z najwyższą dokładnością i bez powtórzeń, dlatego dzięki nowoczesnej aparaturze do znieczuleń mamy możliwość uśpienia na czas badania naszych najmłodszych pacjentów 0-4r.ż. oraz  starsze dzieci w innych uzasadnionych przypadkach.

 

Aparat USG RS 85 firmy SAMSUNG najwyższej klasy PREMIUM integruje w sobie wszystkie niezbędne Naszym specjalistom pediatryczne narzędzia diagnostyczne i zapewnia niezrównaną jakość badań.

Badanie jest bezpieczne, nieinwazyjne i bezbolesne. Za pomocą sondy przyłożonej do skóry pokrytej ciepłym żelem ultrasonograficznym (obojętnym dla zdrowia) specjalista ocenia badane struktury anatomiczne, które są widoczne na ekranie urządzenia USG.                                                W przypadku badań USG: jamy brzusznej, pogranicza żołądkowo-przełykowego, miednicy konieczne jest przygotowanie, o którym Rodzice są informowani podczas zapisu na badanie.

Zakład Diagnostyki Obrazowej udziela świadczeń zdrowotnych całodobowo. Wykonujemy diagnostykę pacjentów z Oddziałów Szpitalnych, Izby Przyjęć i Poradni Przyszpitalnych Naszego Szpitala. W pierwszej kolejności badania wykonywane są pacjentom z Oddziałów Szpitalnych oraz kierowanych z Izby Przyjęć. Natomiast badania planowane są wykonane po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Rodzica lub lekarza prowadzącego.

Podstawą wykonania badań jest przedstawienie przez pacjenta:

 • Skierowania na badanie
 • Książeczki Zdrowia Dziecka (do 16 r.ż.)-dobrowolne

 

Przed wykonaniem badania konieczne jest wyrażenie przez pacjenta/opiekuna prawnego  świadomej zgody na badanie.

 

Dawki promieniowania są wpisywane do dokumentacji medycznej oraz do „Książeczki Zdrowia Dziecka”.

 

Badania RTG są również wykonywane odpłatnie (konieczne skierowanie). Za badanie wykonane komercyjnie naliczana jest opłata w wysokości wynikającej z cennika usług obowiązującego w Szpitalu:

Cennik usług

 

Opłaty za badania dokonać należy przed  jego wykonaniem w Kasie Szpitala  (II piętro Budynek administracji pn-pt w godz. 9-14.30) bądź w porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym( tel. kontaktowy: (22) 76 57 114 ) przelewem na rachunek bankowy Szpitala (MBS w Łomiankach 89 8009 0007 0000 0475 2001 0005) . Badanie zostanie wykonane po okazaniu paragonu lub potwierdzenia przelewu.

 

UWAGA!!!

Informujemy, iż od dnia 22.07.2021 r. Szpital nie wykonuje odpłatnie badań RTG/USG/TK – do odwołania.

 

 

 

 

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności