BIP
Jednostki szpitala

Lekarz Kierujący Zakładem Diagnostyki Obrazowej: dr n. med. Maria Uliasz

Koordynator Zespołu Techników Elektroradiologii: mgr Małgorzata Chądzyńska

 

Dane kontaktowe:

Pracownia RTG: (22) 76 57 179

Pokój lekarski: (22) 76 57 203

E-mail:  rtg@szpitaldziekanow.pl

 

 

Specjaliści Zakładu Radiologii Obrazowej:

 

Lekarze:

dr n. med.  Maria Uliasz

lek. med. Sylwia Szkudlińska – Pawlak

lek. med. Małgorzata Zawacka

lek. med. Piotr Kwaśniewicz

lek. med. Katarzyna Krupa

 

Technicy Elektroradiologii:

mgr Małgorzata Chądzyńska

Małgorzata Jakubowska

Alicja Karkosa

Justyna Żywiecka

Mariusz Ławreszuk

lic. Aleksandra Klimek

Żaneta Jeznach

Dorota Wiśniewska

Maciej Kaniewski

Inspektor Ochrony Radiologicznej:

mgr Anna Berlińska

 

Struktura Zakładu Radiologii:

Pracownia Radiologii Klasycznej (RTG)

Pracownia Ultrasonografii (USG)

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej udziela świadczeń zdrowotnych całodobowo. W pierwszej kolejności badania wykonywane są pacjentom z Oddziałów Szpitalnych oraz kierowanych z Izby Przyjęć.

Terminy badań USG ustala się w rejestracji Pracowni RTG lub telefonicznie pod numerem (22) 76 57 179.

Na badania RTG nie są prowadzone zapisy.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonywane są:

1)         Badania z zakresu  radiologii klasycznej: badanie RTG i badanie kontrastowe (Komercyjnie wykonywane zarówno u dzieci jak i dorosłych),

2)         Badania ultrasonograficzne dzieci (USG) – pełny zakres. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08 :00 – 17.00. Badań USG nie wykonujemy odpłatnie (komercyjnie).

 

Podstawą wykonania wyżej wymienionych badań jest przedstawienie przez pacjenta:

1)         Skierowania na badanie,

2)         Książeczki zdrowia dziecka (16 r.ż.),

 

Przed wykonaniem badania konieczne jest wyrażenie przez pacjenta/opiekuna prawnego  świadomej zgody na badanie.

 

Wyniki świadczeń zdrowotnych w zależności od wykonanego świadczenia zdrowotnego wydawane są bezpośrednio w dniu badania lub w dniu następnym.

Za badanie wykonane komercyjnie naliczana jest opłata w wysokości wynikającej z cennika usług obowiązującego w Szpitalu:

Cennik usług

 

Opłaty za badania dokonać należy przed  jego wykonaniem w Kasie Szpitala  (II piętro Budynek administracji) bądź w porozumieniu z Działem Finansowo-Księgowym ( tel. kontaktowy: (22) 76 57 114 ) przelewem na rachunek bankowy Szpitala (MBS w Łomiankach 89 8009 0007 0000 0475 2001 0005) . Badanie zostanie wykonane po okazaniu potwierdzenia przelewu.

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth