BIP
E-rejestracja
Jednostki szpitala

Kierownik Pionu Zabiegowego: dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n.med. Joanna Samotyjek

Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Siedliska

 

Dane kontaktowe:

Sekretariat Oddziału – Tel. 22 76 57 155, 22 76 57 154

E-mail: oddzial.chirurgii@szpitaldziekanow.pl

Dyżurka pielęgniarek – Tel.  22 76 57 156

Specjaliści Klinicznego Oddziału Chirurgii:

 • dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP,
 • prof. dr hab. n.med. Jacek Szmidt
 • dr n. med. Joanna Samotyjek
 • dr n. med. Zygmunt Stopa
 • dr n. med. Elżbieta Ponikwicka
 • lek. Janina Małowiecka
 • lek. Elżbieta Zawadzka
 • lek. Magdalena Czernic
 • lek. Danuta Rewicka
 • lek. Ewa Wajszczuk
 • lek. Magdalena Szymanek-Szwed
 • lek. Katarzyna Załęska-Oracka
 • lek. Tomasz Rawo
 • lek. Stanisław Stoyanow
 • lek. Jarosław Ratajski
 • lek. Maciej Ozonek
 • lek. Joanna Cybulska
 • lek. Maria Małowiecka
 • lek. Martyna Twardowska – Merecka
 • lek. Yevhen Kopylov
 • lek. Jacek Kąpiński

Struktura Klinicznego Oddziału Chirurgii:

 • Oddział 20 łóżek
 • 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
 • Pracownia ESWL
 • Pracownia endoskopowa
 • Pracownia urodynamiczna
 • Poradnia chirurgiczna
 • Centrum Leczenia Kamicy

Kliniczny Oddział  Chirurgii Dziecięcej prowadzi działalność z zakresu chirurgii jamy brzusznej, leczenia oparzeń, urologii dziecięcej i chirurgii urazowej. Oddział jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie leczenia dzieci z kamicą układu moczowego. Wykonuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe, laparoskopowe i zabiegi z zakresu ortopedii dziecięcej.

Operacje w Klinicznym Oddziale Chirurgii wykonywane są zarówno metodą laparoskopową jak i otwartą.

 

Zabiegi najczęściej wykonywane w Oddziale to:

1. Z zakresu chirurgii ogólnej:

 • Przepukliny
 • Wnętrostwo
 • Stulejka
 • Żylaki powrózka nasiennego metodą laparoskopową
 • Torbiele jajników metodą laparoskopową
 • Cholecystektomia metodą laparoskopową

 

2. Z zakresu chirurgii plastycznej:

 • Przeszczepy skórno-naskórkowe
 • Chirurgiczne opracowywanie ran pooparzeniowych
 • Syndaktylie
 • Usuwanie znamion i zmian skórnych
 • Usuwanie palców dodatkowych
 • Plastyka odstających uszu

 

3. Z zakresu ortopedii i traumatologii:

 • Złamania kości długich ( z użyciem stabilizacji zewnętrznych)
 • Usuwanie wyrośli chrzęstno-kostnych
 • Artroskopie stawu kolanowego
 • Trzaskające kciuki

 

4. Z zakresu urologii:

 • Diagnostyka
 • Cystoskopie
 • Ureteroskopie
 • Uretroskopie
 • Cystoskopie z biopsją
 • Spodziectwo
 • Korekcja wad wrodzonych układu moczowego takich jak:
 • Odpływ pęcherzowo – moczowy (leczenie endoskopowe i metodą otwartą)
 • Zwężenie przypęcherzowe moczowodów
 • Zwężenie miedniczkowo – moczowodowe
 • Zdwojenie układów miedniczkowo – moczowodowych
 • Pęcherze neurogenne

 

Działalność dydaktyczna:

 • Kliniczny Oddział Chirurgii posiada akredytację – 3 miejsca szkoleniowe dla prowadzenia specjalizacji z zakresu chirurgii dziecięcej (również w systemie modułowym),
 • Posiadamy również akredytację do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie chirurgii dziecięcej dla innych specjalizacji oraz akredytację na realizację staży kierunkowych w zakresie urologii dziecięcej.

 

Działalność naukowa:

Głównymi kierunkami badawczymi Klinicznego Oddziału Chirurgii są:

 • Kamica układu moczowego u dzieci
 • Wprowadzanie i modyfikacja zabiegów małoinwazyjnych w kamicy układu moczowego u dzieci
 • Opracowanie nowych metod operacyjnych w kamicy
 • Metaplazja płaskonabłonkowa błony śluzowej pęcherza
 • Zaburzenia mikcji
 • Ortopedia w mukowiscydozie

 

Działalność lecznicza

Rocznie w Klinicznym Oddziale Chirurgii (dane za 2023 rok):

 • leczonych jest 2711 Pacjentów
 • wykonywanych jest 1727 operacji
 • udzielonych porad w poradni chirurgicznej 7102

 

Co wyróżnia jednostkę?

 • Wykonywanie unikalnych zabiegów małoinwazyjnych w kamicy układu moczowego
 • Opracowanie i wprowadzanie nowych metod zabiegowych u najmniejszych dzieci-niemowląt
 • Oddział jest ośrodkiem referencyjnym dla chorych z metaplazją pęcherza

 

CENTRUM LECZENIA KAMICY

Kamica układu moczowego u dzieci stanowi duże wyzwanie zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne. W ciągu ostatnich 25 lat zachorowalność wzrosła. Średni wiek pacjenta pediatrycznego z kamicą układu moczowego to 7-8 lat. Ponad 80% złogów wydalanych jest spontanicznie. Pozostałe wymagają leczenia zachowawczego lub chirurgicznego. Wybór najbardziej odpowiedniej metody leczenia zależy od wielu czynników. W Centrum Leczenia Kamicy wykonywane są wszystkie aktualnie dostępne metody leczenia małoinwazyjne tj.:

 • Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL),
 • Ureterolitotrypsja (URSL),
 • Ureterorenofiberoskopia (RIRS),
 • Przezskórna nefrolitotrypsja (PCNL),
 • Chirurgia otwarta,
 • Chirurgia laparoskopowa.

 

ESWL jest metodą z wyboru w leczeniu złogów mniejszych niż 20 mm i zlokalizowanych w górnym biegunie nerki. PCNL jest metodą z wyboru w leczeniu kamieni ≤ 1,5 cm zlokalizowanych w górnym biegunie nerki, kamieni ≤ 1 cm zlokalizowanych w dolnym biegunie nerki lub kamieni twardych np. cystynowych lub struwitowych. URSL jest metodą stosowaną w usuwaniu złogów z moczowodu. Chirurgia otwarta jest stosowana w przypadkach, gdy anomalie anatomiczne współistnieją  z kamicą lub gdy wykonanie ESWL lub PCNL jest niemożliwe. Optymalne wykonanie procedury umożliwia efektywne, bezpieczne i całkowite ewakuowanie złogów.

 

Kliniczny Oddział Chirurgii jako jedyny w Polsce wykonuje zabiegi endoskopowe wewnątrznerkowe u dzieci z rozpoznaną  kamicą układu moczowego z użyciem robota Avicenna wykorzystywanego do nawigacji wewnątrznerkowej.

Zabiegi RIRS (endoskopowa chirurgia wewnątrznerkowa ) należą do najtrudniejszych zabiegów wykonywanych  w ramach leczenia kamicy ze złogami znajdującymi się w układzie kielichowo-miedniczkowym nerek. Użycie robota Avicenna pozwala na dokładniejsze kruszenie złogów, zmniejsza liczbę występujących powikłań oraz naświetlania promieniami RTG dziecka poddanego zabiegowi o połowę.

 

 

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności