BIP
Jednostki szpitala

 

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Dziennej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Beata Sołtysiuk

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Gańko

 

Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel. (22) 76 57 141

Gabinet lekarski: tel. (22) 76 57 140

e-mail:  oddzial.rehabilitacji@szpitaldziekanow.pl

 

Struktura Oddziału:

 • Oddział Rehabilitacji – 20 łóżek,
 • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej – 5 łóżek,
 • Oddział Rehabilitacji Dziennej

 

Specjaliści Oddziału:

 • lek. Beata Sołtysiuk,
 • lek. Robert Strawa,
 • Logopeda,
 • Psycholog,
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Fizjoterapeuci.

 

Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ok 350 dzieci. Udzielanych jest ponad 800 porad. Natomiast w Oddziale Rehabilitacji Dziennej leczonych jest ponad 400 pacjentów rocznie.

Rehabilitacja medyczna obejmuje dzieci i młodzież od 0 do 18 lat.

 

Oddział Rehabilitacji (rehabilitacja ogólnoustrojowa) prowadzi rehabilitację dzieci w takich schorzeniach jak:

 • Porodowe porażenie splotu barkowego,
 • Schorzenia ortopedyczne takie jak- złamania kręgosłupa, kończyn, stany po urazach kostnych, stany po korekcjach kostnych dynamicznych , po plastyce więzadeł, skoliozy, kifozy, deformacje kręgosłupa czy kończyn,
 • Schorzenia reumatologiczne,
 • Po urazach nerwów obwodowych, po zabiegach plastycznych, po urazach tkanek miękkich, po oparzeniach, po zabiegach naczyniowych.

 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej  (fizjoterapia neurologiczna) prowadzi rehabilitacje dzieci cierpiących na takie schorzenia jak:

 • Mózgowe porażenie dziecięce,
 • Przepukliny oponowo-rdzeniowe,
 • Dystrofie mięśniowe,
 • Niedowłady kończyn,
 • Zespoły korzeniowe,
 • Zaburzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.

 

Oddział przygotowany jest do przyjęcia pacjentów leżących oraz poruszających się na wózkach ortopedycznych czy też przy użyciu kul.

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz:

 • oddziału ortopedycznego,
 • oddziału chirurgicznego,
 • oddziału neurochirurgicznego,
 • oddziału neurologicznego,
 • oddziału reumatologicznego,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • oddziału onkologicznego,
 • oddziału ginekologicznego,
 • oddziału urologicznego,
 • oddziału pediatrycznego,
 • oddziału  kardiologicznego,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

 

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną może wystawić lekarz:

 • poradni neurologicznej,
 • poradni neonatologicznej,
 • poradni neurochirurgicznej,
 • poradni pediatrycznej,
 • poradni urazowo-ortopedycznej,
 • poradni rehabilitacyjnej
 • poradni chirurgii dziecięcej,
 • oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,
 • oddziału neonatologii,
 • oddziału neurologii i neurochirurgii,
 • oddziału ortopedii i traumatologii,
 • oddziału chirurgii dziecięcej,
 • oddziału chorób zakaźnych,
 • oddziału pediatrii.

Skierowanie na rehabilitacje ogólnoustrojową w oddziale dziennym może wystawić lekarz:

 • poradni rehabilitacyjnej,
 • poradni urazowo-ortopedycznej,
 • poradni neurologicznej,
 • poradni reumatologicznej,
 • poradni wad postawy,
 • poradni endokrynologii dziecięcej,
 • poradni diabetologii dziecięcej,
 • lekarz POZ (w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych),
 • oddziału urazowo-ortopedycznego,
 • oddziału chirurgicznego,
 • oddziału neurochirurgicznego,
 • oddziału neurologicznego,
 • oddziału reumatologicznego,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • oddziału onkologicznego,
 • oddziału urologicznego,
 • oddziału ginekologicznego,
 • oddziału pediatrii,
 • oddziału endokrynologii dziecięcej,
 • oddziału diabetologii dziecięcej,
 • oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej,
 • oddziału rehabilitacji neurologicznej
 • oddziału rehabilitacji pulmonologicznej,
 • oddziału rehabilitacji kardiologicznej.

 

Co wyróżnia jednostkę?

Nasz Zespół specjalizuje się w rehabilitacji porodowego porażenia splotu barkowego. Porażenie splotu barkowego uznaje się za jedno z najcięższych powikłań porodowych.

Splot ramienny jest to zbiór nerwów zaopatrujących kończynę górnych oraz część mięśni tułowia, a także szyi dziecka.

W przypadku ok. 90% przypadków porażeń ustępuje samoistnie do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Jednakże nie zawsze jest to całkowita sprawność kończyny. W pozostałych przypadkach duże znaczenie ma odpowiednia fizjoterapia.

 

W ramach Oddziału, w Zakładzie Rehabilitacji, nasz Szpital prowadzi następujące terapie:

 • Kinezyterapie- NDT Bobath,
 • Fizykoterapie.

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth