BIP
Jednostki szpitala

Szanowni Pacjenci i Rodzice

Uprzejmie informujemy, iż remont Izby Przyjęć SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym dobiegł końca. W związku z powyższym z dniem 07.12.2020r. przywracamy poprzednio obowiązujące zasady organizacji ruchu pacjentów w Izbie Przyjęć, Rejestracji Szpitala oraz Poradniach Specjalistycznych Zabiegowych (Poradnia chirurgiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia okulistyczna)  i Zespole Poradni Zachowawczych ( Poradnia endokrynologiczna. Poradnia alergologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia neurologiczna, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia pediatryczna, Poradnia szczepień).

Schemat wejścia do Szpitala:

1. UDAJ SIĘ DO BILETOMATU ( Izba Przyjęć – pierwsze drzwi)

2. POBIERZ BILET ZGODNIE Z POWODEM WIZYTY.

3. WRÓĆ DO POCZEKALNI I WYPEŁNIJ ANKIETĘ zgodnie z powodem wizyty: – Ankietę – IZBA PRZYJĘĆ/PORADNIE LUB Ankieta – PRZYJĘCIE DO SZPITALA

4. CZEKAJ NA WYŚWIETLENIE TWOJEGO NUMERU

5. WEJDZ DO IZBY PRZYJĘĆ I ZADZWOŃ DOMOFONEM

6. CZEKAJ NA OTWARCIE DRZWI

7. PACJENT ZOSTANIE WPUSZCZONY DO SZPITALA I DO POCZEKALNI ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH NAJWCZEŚNIEJ 20 MINUT PRZED ZAPLANOWANĄ WIZYTĄ. PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ, NIŻ O WYZNACZONEJ GODZINIE.

W trakcie pobytu na terenie Szpitala oraz wizyty u lekarza specjalisty, pacjent oraz rodzic/opiekun są zobowiązani do noszenia masek ochronnych.

8. ZMIANA LOKALIZACJI PORADNI CHIRURGICZNEJ.

Informujemy, iż Poradnia Chirurgiczna została na stałe przeniesiona do nowej lokalizacji tj. na piętro 0 do Pawilonu F.

SCHEMAT DOJŚCIA DO PORADNI CHIRURGICZNEJ:

 1. BĘDĄC NA IZBIE PRZYJEĆ, KIERUJ SIĘ DO SCHODÓW ( PO LEWEJ STRONIE OD WEJŚCIA, NAPRZECIW SZATNI)
 2. ZEJDŹ NA PIĘTRO 0 I KIERUJ SIĘ W LEWĄ STRONĘ, ZGODNIE Z OZNAKOWANIEM.

Za utrudnienia przepraszamy!

 

ZESPÓŁ PORADNI ZACHOWAWCZYCH

 

 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia szczepień

 

Zespół Poradni Zachowawczych został przeniesiony do nowo wyremontowanej części Szpitala (Pawilon H, piętro 3).

 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZESPOLE PORADNI ZACHOWAWCZYCH

 

1. PIERWSZA WIZYTA W PORADNI

UWAGA! Konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących – nie dotyczy skierowania elektronicznego (e-skierowania).

W okresie pandemii wywołanej koronawirusem sars-cov-2  przepis dotyczący terminu 14 dni na dostarczenie skierowania został czasowo zawieszony. Skierowanie należy dostarczyć najpóźniej w dniu wizyty. Bez oryginału skierowania pacjent nie zostanie przyjęty.

W przypadku pierwszej wizyty w poradni specjalistycznej należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Punktu Rejestracyjno–Informacyjnego Zespołu Poradni Zachowawczych, który znajduje się na 3 piętrze w Pawilonie H. Aby trafić do Zespołu Poradni Zachowawczych należy kierować się wejściem do Izby Przyjęć, następnie klatką schodową udać się na poziom 0 (zero). Po wyjściu z klatki schodowej należy kierować się w prawo do pawilonu H zgodnie z oznakowaniem Szpitala. Dostęp do Zespołu Poradni Zachowawczych jest zarówno windą jak i klatką schodową.

 

2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Planując wizytę w naszej poradni specjalistycznej ważne jest, żeby pamiętali Państwo
o niezbędnych dokumentach:

 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • pełna dokumentacja medyczna z dotychczasowym leczeniem dziecka oraz aktualne wyniki badań.

 

3. ZAPISY PACJENTÓW

W przypadku skierowania elektronicznego (e-skierowania) przy rejestracji należy podać pesel pacjenta oraz kod ze skierowania. Jeżeli lekarz wystawił skierowanie „papierowe”, prosimy o sprawdzenie czy zawiera ono kompletne i czytelne dane:

 • pieczątkę lub nadruk (z nazwą, adresem, telefonem danej placówki zdrowia, numerem umowy zawartej z NFZ),
 • datę wystawienia skierowania,
 • PESEL, imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania,
 • rozpoznanie będące podstawą skierowania i kod jednostki chorobowej według ICD-10,
 • cel skierowania (rodzaj porady),
 • podpis i pieczątkę lekarza kierującego (z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu),
 • załączone lub opisane dotychczas wykonane badania lub leczenie.

 

Zapisy do poradni specjalistycznych Zespołu Poradni Zachowawczych odbywają się poprzez Punkt Rejestracyjno – Informacyjny, który czynny jest w godzinach:

 • PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 7:25 – 16:35
 • PIĄTEK 7:00 – 14:35

 

W celu umówienia wizyty do lekarza specjalisty prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. (22) 76 57 223       

email:  poradniezachowawcze@szpitaldziekanow.pl

 

Najważniejsze zasady rejestracji:

 • Pacjenci zapisywani są na konkretne godziny, wynikające z grafiku pracy lekarza.
 • Nie ma możliwości wpisywania kilku pacjentów na tę samą godzinę przyjęcia.
 • Nie ma możliwości dopisywania nowych pacjentów pomiędzy istniejącymi wpisami.
 • Pacjent dodatkowy, jeżeli musi być przyjęty w trybie pilnym, może być zapisany za zgodą lekarza tylko na koniec grafiku pracy w tym dniu. Proszę jednak pamiętać, że poradnie specjalistyczne nie udzielają doraźnych świadczeń medycznych. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a w stanach nagłego zagrożenia skorzystać z pomocy doraźnej (Izba Przyjęć lub Szpitalny Oddział Ratunkowy najbliższego szpitala).
 • Każda wizyta będzie potwierdzana telefonicznie przez pracownika Rejestracji min. 1 dzień przed terminem wizyty.
 • Prosimy o odwoływanie wizyt, na które z różnych powodów nie mogą się Państwo zgłosić z dzieckiem, lub z których Państwo zrezygnowali. Wcześniejsza informacja o nieobecności pozwoli nam na wykorzystanie tego miejsca dla innego pacjenta.

 

4. PRZYJĘCIA PACJENTÓW

 • Pacjenci przyjmowani są według godzin zapisów. Prosimy o punktualność.
 • Pacjent zostanie wpuszczony do szpitala i do poczekalni Zespołu Poradni Specjalistycznych najwcześniej 20 minut przed zaplanowaną wizytą. Prosimy nie przychodzić wcześniej, niż o wyznaczonej godzinie.
 • Niestawienie się pacjenta na umówioną godzinę skutkuje anulowaniem wizyty. W sytuacjach losowych, które mogą wywołać spóźnienie, prosimy o pilną informację.

 

5. TELEPORADA

 • Udzielanie świadczeń medycznych w ramach teleporady należy traktować jedynie jako uzupełnienie wizyt stacjonarnych.
 • W ramach teleporady może być przyjęty pacjent, który wcześniej odbywał wizyty stacjonarne (nie udziela się teleporad pacjentom pierwszorazowym).
 • Udzielenie świadczenia w ramach teleporady przeprowadzane jest na podstawie decyzji lekarza (np. interpretacja wyników badań, przedłużenie leczenia, prośba pacjenta).
 • Teleporada może również zostać przeprowadzona w sytuacji, kiedy rodzic/opiekun nie może zgłosić się z dzieckiem do poradni (np. jest na kwarantannie), jednak musi o tym uprzedzić wcześniej.

 

6. ODWOŁANIE WIZYTY/ ZMIANA TERMINU

Odwołać wizytę można:

 • telefonicznie – dzwoniąc do Rejestracji Zespołu Poradni Zachowawczych pod numery:
  22 76 57 223
 • poprzez e-mail – wysłany do Punktu Rejestracyjno – Informacyjnego Zespołu Poradni Zachowawczych na adres: poradniezachowawcze@szpitaldziekanow.pl

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE ZABIEGOWE

 

 • Poradnia Chirurgiczna,
 • Poradnia Otolaryngologiczna,
 • Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna.

 

Poradnie specjalistyczne zabiegowe funkcjonują bez zmian i pozostają w swojej dotychczasowej lokalizacji (Pawilon F)

 

 

 

Rejestracja Poradni Specjalistycznych Zabiegowych

tel. (22) 76 57 210

tel. (22) 76 57 230

tel. (22) 76 57 305

e-mail: rejestracja@szpitaldziekanow.pl

 

 

PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY

 

Rejestracja 

tel. (22) 76 57 401 (402)

email:   clm@szpitaldziekanow.pl

 

Zapraszamy do skorzystania z portalu e-rejestracja.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth