E-rejestracja
Jednostki szpitala
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Alergologiczna,
 • Poradnia Chorób Płuc,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Chorób Zakaźnych,
 • Poradnia Pediatryczna,
 • Poradnia Nefrologiczna,
 • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

Zespół Poradni Zachowawczych znajduje się w Pawilonie H, piętro 3.

SCHEMAT WEJŚCIA DO SZPITALA:

 1. Udaj się do biletomatu ( Izba Przyjęć – pierwsze drzwi).
 2. Pobierz bilet zgodnie z powodem wizyty.
 3. Czekaj na wyświetlenie twojego numeru.
 4. Wejdź do Izby Przyjęć i zadzwoń domofonem.
 5. Czekaj na otwarcie drzwi.
 6. Pacjent zostanie wpuszczony do szpitala i do poczekalni zespołu poradni specjalistycznych najwcześniej 20 minut przed zaplanowaną wizytą.

PROSIMY NIE PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ, NIŻ O WYZNACZONEJ GODZINIE.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZESPOLE PORADNI ZACHOWAWCZYCH

 1. PIERWSZA WIZYTA W PORADNI

UWAGA! Konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących – nie dotyczy skierowania elektronicznego (e-skierowania).

W przypadku należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Punktu Rejestracyjno–Informacyjnego Zespołu Poradni Zachowawczych, który znajduje się na 3 piętrze w Pawilonie H. Aby trafić do Zespołu Poradni Zachowawczych należy kierować się wejściem do Izby Przyjęć, następnie klatką schodową udać się na poziom 0 (zero). Po wyjściu z klatki schodowej należy kierować się w prawo do pawilonu H zgodnie z oznakowaniem Szpitala. Dostęp do Zespołu Poradni Zachowawczych jest zarówno windą jak i klatką schodową.

 

 1. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Planując wizytę w naszej poradni specjalistycznej ważne jest, żeby pamiętali Państwo
o niezbędnych dokumentach:

 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • nr PESEL dziecka,
 • pełna dokumentacja medyczna z dotychczasowym leczeniem dziecka oraz aktualne wyniki badań.

 

 1. ZAPISY PACJENTÓW

W przypadku skierowania elektronicznego (e-skierowania) przy rejestracji należy podać pesel pacjenta oraz kod ze skierowania. Jeżeli lekarz wystawił skierowanie „papierowe”, prosimy o sprawdzenie czy zawiera ono kompletne i czytelne dane:

 • pieczątkę lub nadruk (z nazwą, adresem, telefonem danej placówki zdrowia, numerem umowy zawartej z NFZ),
 • datę wystawienia skierowania,
 • PESEL, imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania,
 • rozpoznanie będące podstawą skierowania i kod jednostki chorobowej według ICD-10,
 • cel skierowania (rodzaj porady),
 • podpis i pieczątkę lekarza kierującego (z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu),
 • załączone lub opisane dotychczas wykonane badania lub leczenie.

Zapisy do poradni specjalistycznych Zespołu Poradni Zachowawczych odbywają się poprzez Punkt Rejestracyjno – Informacyjny, który czynny jest w godzinach:

Dla Poradni: Alergologicznej, Chorób Płuc, Neurologicznej, Chorób Zakaźnych, Pediatrycznej, Nefrologicznej, Ginekologicznej dla Dziewcząt.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godzinach 7:00 – 15:00

tel. 22 76 57 223

Dla Poradni Endokrynologicznej 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK w godzinach 8:00 – 15:30

tel. 22 76 57 197

 

email:  poradniezachowawcze@szpitaldziekanow.pl

Zapraszamy do skorzystania z portalu e-rejestracja.


Najważniejsze zasady rejestracji:

 • Pacjenci zapisywani są na konkretne godziny, wynikające z grafiku pracy lekarza.
 • Nie ma możliwości wpisywania kilku pacjentów na tę samą godzinę przyjęcia.
 • Nie ma możliwości dopisywania nowych pacjentów pomiędzy istniejącymi wpisami.
 • Pacjent dodatkowy, jeżeli musi być przyjęty w trybie pilnym, może być zapisany za zgodą lekarza tylko na koniec grafiku pracy w tym dniu. Proszę jednak pamiętać, że poradnie specjalistyczne nie udzielają doraźnych świadczeń medycznych. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a w stanach nagłego zagrożenia skorzystać z pomocy doraźnej (Izba Przyjęć lub Szpitalny Oddział Ratunkowy najbliższego szpitala).
 • Każda wizyta będzie potwierdzana telefonicznie przez pracownika Rejestracji min. 1 dzień przed terminem wizyty.
 • Prosimy o odwoływanie wizyt, na które z różnych powodów nie mogą się Państwo zgłosić z dzieckiem, lub z których Państwo zrezygnowali. Wcześniejsza informacja o nieobecności pozwoli nam na wykorzystanie tego miejsca dla innego pacjenta.

 

 1. PRZYJĘCIA PACJENTÓW

 • Pacjenci przyjmowani są według godzin zapisów. Prosimy o punktualność.
 • Pacjent zostanie wpuszczony do szpitala i do poczekalni Zespołu Poradni Specjalistycznych najwcześniej 20 minut przed zaplanowaną wizytą. Prosimy nie przychodzić wcześniej, niż o wyznaczonej godzinie.
 • Niestawienie się pacjenta na umówioną godzinę skutkuje anulowaniem wizyty. W sytuacjach losowych, które mogą wywołać spóźnienie, prosimy o pilną informację.

 

 1. TELEPORADA
 • Udzielanie świadczeń medycznych w ramach teleporady należy traktować jedynie jako uzupełnienie wizyt stacjonarnych.
 • W ramach teleporady może być przyjęty pacjent, który wcześniej odbywał wizyty stacjonarne (nie udziela się teleporad pacjentom pierwszorazowym).
 • Udzielenie świadczenia w ramach teleporady przeprowadzane jest na podstawie decyzji lekarza (np. interpretacja wyników badań, przedłużenie leczenia, prośba pacjenta).
 • Teleporada może również zostać przeprowadzona w sytuacji, kiedy rodzic/opiekun nie może zgłosić się z dzieckiem do poradni (np. jest na kwarantannie), jednak musi o tym uprzedzić wcześniej.

 

 1. ODWOŁANIE WIZYTY/ ZMIANA TERMINU

Odwołać wizytę można:

 • telefonicznie – dzwoniąc do Rejestracji Zespołu Poradni Zachowawczych pod numer:
  22 76 57 223
 • poprzez e-mail – wysłany do Punktu Rejestracyjno – Informacyjnego Zespołu Poradni Zachowawczych na adres:
 • poradniezachowawcze@szpitaldziekanow.pl
Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności