E-rejestracja
Dyrekcja i Administracja

Administracja Szpitala:

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KIEROWNIK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL
Sekretariat Dyrektora Izabela Lipińska (22) 76 57 356
Fax. (22) 76 57 256
szpital@szpitaldziekanow.pl
Dział Płac Ewa Domienik (22) 76 57 105 / 111 aneta.ganko@szpitaldziekanow.pl
kadry@szpitaldziekanow.pl
Dział Spraw Pracowniczych Ewa Domienik (22) 76 57 103 / 106 / 107 aneta.ganko@szpitaldziekanow.pl
kadry@szpitaldziekanow.pl
Dział Prawny i Zamówień Publicznych Piotr Szyroczyński (22) 76 57 217
(22) 76 57 121
piotr.szyroczynski@szpitaldziekanow.pl
dzp@szpitaldziekanow.pl
Dział Strategii i Rozwoju Katarzyna Kozdęba (22) 76 57 334 katarzyna.kozdeba@szpitaldziekanow.pl
organizacja@szpitaldziekanow.pl
Dział Techniczno-Eksploatacyjny Małgorzata Szkopek (22) 76 57 112 / 113 malgorzata.szkopek@szpitaldziekanow.pl
dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl
Dział Statystyki Medycznej i Controllingu Anna Dziubińska (22) 76 57 168 anna.dziubinska@szpitaldziekanow.pl
statmed@szpitaldziekanow.pl
Główny Księgowy Aneta Gańko (22) 76 57 114 aneta.ganko@szpitaldziekanow.pl
Dział Informatyki Krzysztof Dulski (22) 76 57 128 it@szpitaldziekanow.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna Ewa Bielecka (22) 76 57 109 ewa.bielecka@szpitaldziekanow.pl
Sekcja Higieny Szpitalnej Wiesława Siulerzycka-Kowalczyk (22) 76 57 258 wiesława.siulerzycka@szpitaldziekanow.pl
Archiwum Zakładowe Anna Foremniak (22) 76 57 270 archiwum@szpitaldziekanow.pl
anna.foremniak@szpitaldziekanow.pl
Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Jastrzębski iod@szpitaldziekanow.pl

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności