BIP
E-rejestracja
Rada Społeczna Szpitala

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora. Radę Społeczną powołuje i odwołuje  Zarząd Województwa Mazowieckiego. W skład rady wchodzi 9 członków. Obecny skład Rady Społecznej:

 • Agnieszka Gonczaryk – Przewodnicząca Rady Społecznej
 • Artur Pozorek – Członek Rady Społecznej
 • Antoni Kręźlewicz – Członek Rady Społecznej
 • Wojciech Bik – Członek Rady Społecznej
 • Krzysztof Marcin Zakrzewski – Członek Rady Społecznej
 • Michał Luczewski – Członek Rady Społecznej
 • Magdalena Biernacka – Członek Rady Społecznej
 • Marcin Podsędek – Członek Rady Społecznej
 • Marta Herynowska – Członek Rady Społecznej

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

 • Przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego wniosków i opinii w sprawach m.in. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury medycznej, w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją , rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności czy w sprawach Regulaminu Organizacyjnego Zespołu,
 • Przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach m.in. planu finansowego, kredytów bankowych, podziału zysku,
 • Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 • Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

 

Poniżej znajdziecie Państwo do pobrania dokumenty regulujące działalność Rady Społecznej Szpitala tj. Statut Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  oraz Regulamin Rady Społecznej.

Regulamin Rady Społecznej

 

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności