E-rejestracja
Historia

Szpital Dziecięcy rozpoczął swoją działalność 20.07.1967 r. Pierwsi mali pacjenci przybyli do I Oddziału Wewnętrznego kierowanego przez dr Aleksego Pytla 4 grudnia 1967 r. Jednakże historia budynków, w których aktualnie znajduje się Szpital sięga roku 1938, kiedy to rozpoczęto budowę Instytutu Przeciwgazowego. W okresie II Wojny Światowej Niemcy mieli tu swoje magazyny, a po Wojnie obiekt kilka lat stał opuszczony. W 1949 r. utworzono tu sanatorium dla dziewcząt chorych na gruźlicę. Pod koniec lat 60-tych problem gruźlicy przestał już być aktualny i sanatorium przeniesiono do Otwocka i Józefowa. W 1967 r. z ogromnymi nadziejami dr Pytel wraz z pierwszymi dziećmi przeniósł ze Szpitala Czerniakowskiego niezbędne wyposażenie. Głównym celem utworzenia Szpitala była poprawa warunków leczenia szpitalnego w zakresie pediatrii ówczesnego województwa Warszawskiego. Organem założycielskim był Wojewódzki Wydział Zdrowia w Warszawie.

Przez te pół wieku działalności Szpital przeszedł wiele przekształceń.

W 1976 r. Ministerstwo Zdrowia powołało Klinikę Pediatrii CMKP. Kierownikiem Kliniki została prof. dr hab. med. Janina Niżnikowska-Marks. Szpital i Klinika stały się bardzo ważną placówką o zasięgu regionalnym a także ogólnokrajowym. Odbywały się tu kursy i egzaminy na II st. specjalizacji w dziedzinie pediatrii.

W 1992 r. Szpitalowi został nadany patron – prof. dr med. Józef Polikarp Brudziński. W kolejnych latach Szpital sukcesywnie się rozwijał. Powstawały nowe oddziały, pracownie. W 1996 r. powstał Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. 8 sierpnia 1997 r. Wojewódzki Szpital Dziecięcy został przekształcony z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. A z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiła zmiana organu założycielskiego i Nadzór nad Szpitalem został przekazany Samorządowi Województwa Mazowieckiego. W październiku 2001 r. Szpital w Dziekanowie Leśnym został połączony ze Szpitalem Zakaźnym przy ul. Siennej w Warszawie. Uchwałą nr 90/01 Sejmiku Województwa Mazowieckiego został powołany Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym. W styczniu 2017 r. otwarte zostało nowoczesne Centrum Leczenia Mukowiscydozy (CLM). CLM to efekt współpracy między Instytutem Matki i Dziecka, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą i Szpitalem. Inwestycja objęła nie tylko kompleksowy remont, ale też zakup wyposażenia, w tym sprzętu i aparatury medycznej. Odnowiony oddział spełnia najwyższe międzynarodowe standardy leczenia chorych na mukowiscydozę.

W listopadzie 2017 roku, dzięki współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, powołano w Szpitalu CENTRUM PEDIATRII CMKP. Otwarte zostały: Klinika Pediatrii CMKP, Klinika Chirurgii dziecięcej i Urologii dziecięcej CMKP wraz z Centrum Leczenia Kamicy oraz Klinika Otorynolaryngologii dziecięcej CMKP. Celem tych działań jest poszerzenie zaplecza dydaktycznego CMKP, a także poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu w powiązaniu ze specjalistyczną medyczną dydaktyką podyplomową.

W 2017 roku Szpital obchodził Jubileusz 50-lecia swojej działalności.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności