BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Kolektory słoneczne w Szpitalach

31.03.2017

Tytuł projektu
„Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.”

Cel główny projektu
Celem głównym przedmiotowego projektu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, szeroka kampania edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii i spodziewane oszczędności nawet o jedną czwartą rocznie na podgrzewaniu ciepłej wody.

Cele szczegółowe projektu
W ramach zadania wykonane zostały prace termomodernizacyjne w 9 marszałkowskich szpitalach, zamontowano 2324 panele słoneczne o łącznej powierzchni 5386 m² w 12 placówkach na Mazowszu. Projekt budowy kolektorów słonecznych w 12 marszałkowskich szpitalach kosztował ponad 42 mln zł i został zrealizowany dzięki środkom ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
„Montaż paneli słonecznych to szansa na znaczne oszczędności. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami projektantów instalacji solarnych, które potwierdzają już pierwsze uzyskane wyniki, w budżetach szpitali zostanie nawet do 20-30 proc. środków do tej pory wydawanych rocznie na podgrzewanie ciepłej wody. Szpitale będą mogły przeznaczyć je na inne swoje działania, w tym inwestycje. – Nie mamy wątpliwości, że decyzja o montażu kolektorów słonecznych była słuszna. Chociażby ze względu na znaczne oszczędności, na które mają szanse szpitale. Nie mniej ważny jest również efekt ekologiczny. Reasumując, dzięki temu projektowi skorzystają i pacjenci, i środowisko naturalne – podkreśla marszałek Adam Struzik.”
Na wykorzystanie słońca jako źródła energii zdecydowało się dwanaście placówek zdrowotnych z całego Mazowsza. Do inwestycji przystąpiło pięć warszawskich i podwarszawskich szpitali – Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej, Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o. przy ul. Barskiej, a także SZPZOZ im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym i Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy. Partnerami projektu zostały także radomski SWPZZPOZ im. Barbary Borzym, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach i Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Na kolektory postawiły też obie podległe samorządowi ostrołęckie placówki – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego i SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, a także dwa podmioty z subregionu płockiego – Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA DZIĘKI WSPÓŁFINANSOWANIU W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Całkowita wartość projektu 10 829 727 CHF
Dofinansowanie projektu 85 %

Czytaj więcej na:

Kolektory słoneczne w szpitalach

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności