BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Termomodernizacja

20.12.2016

Tytuł projektu
„Termomodernizacja Pawilonów: IIA (Przychodnia); VA, VB, VC, XXA (budynki techniczno-gospodarcze); IID i IIE (łączniki).”

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej pawilonów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym poprzez obniżenie mocy zużycia energii cieplnej oraz obniżenie kosztów utrzymania.

Cele szczegółowe projektu

Zakres prac obejmował termomodernizację Pawilonów: IIA, VA, VB, VC, XXA, IID i IIE. Ponadto w ramach zadania została sfinansowana dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA DZIĘKI DOFINANSOWANIU PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE.

Całkowita wartość projektu 1 174 040,00 PLN
z czego wydatki kwalifikowalne to 933 011,49 PLN
Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 466 505,74 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego 693 383,56 PLN
Okres realizacji: 2016 r.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności