BIP
E-rejestracja
Inwestycje

„Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym – etap II”.

20.12.2021

 

Tytuł projektu:

„Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym – etap II”.

Główny cel projektu :

Głównym celem przedmiotowego zadania było wykonanie modernizacji kotłowni gazowo-olejowej zlokalizowanej na terenie Szpitala.

Zakres prac modernizacyjnych kotłowni Szpitala obejmował demontaż istniejących, wyeksploatowanych, trzech kotłów gazowych i montaż kaskady trzech kotłów. Jednego kotła gazowego kondensacyjnego oraz dwóch kotłów niskotemperaturowych z palnikami dwupaliwowymi gaz-olej. Nowe urządzenia posiadają wyższą sprawność (są oszczędniejsze) i zostały dobrane optymalnie do obecnego zapotrzebowania na ogrzewanie i produkcję ciepłej wody użytkowej dla obiektów szpitalnych, technicznych i pomocniczych.

Zakres prac obejmował także wymianę starych urządzeń na nowe, między innymi: pomp obiegowych, filtrów, zaworów, klap odcinających oraz urządzeń zabezpieczające źródło ciepła: zawory bezpieczeństwa i przeponowe naczynie wzbiorcze.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie niezawodności dostawy ciepła do budynków wchodzących w skład Szpitala. Wykonany projekt pozwoli obniżyć zużycie paliwa na potrzeby ogrzewania przez co zmniejszy emisję spalin do atmosfery.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 072 820,00 PLN

OKRES REALIZACJI : 2021 r.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

 

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności