E-rejestracja
Inwestycje

Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap I dokumentacja

10.03.2021

Tytuł projektu

„Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap I dokumentacja”.

Główny cel projektu :

Głównym celem przedmiotowego zadania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację kotłowni gazowo -olejowej zlokalizowanej na terenie szpitala.

Cele szczegółowe projektu.

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącej kotłowni gazowo-olejowej z wymianą istniejących kotłów na kotły o wyższej sprawności i mocy dostosowanej do obecnego zapotrzebowania na c.o. dla obiektów szpitalnych, technicznych i pomocniczych. Dokumentacja projektowa zakłada również wymianę podstawowego oprzyrządowania kotłowni, min.: – pomp kotłowych, pomp obiegowych, pom oleju opałowego, urządzeń zabezpieczających, w tym zaworów bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego przeponowego.

 

Całkowita wartość projektu: 47 043,20 PLN

NA REALIZACJĘ ZADANIA SZPITALOWI ZOSTAŁY PRZYZNANE ŚRODKI OD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności