BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

06.03.2020

Tytuł projektu
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.”

Cel główny projektu
Głównym celem przedmiotowego projektu jest modernizacja budynku stacji uzdatniania wody (SUW) na terenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy.

Przeprowadzone prace pozwolą na stworzenie nowoczesnej, efektywnej stacji uzdatniania wody przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Ze względu na zły stan techniczny, gruntownego remontu wymagają zarówno ujęcia wody głębinowej, jak i budynek stacji oraz zbiornik wody uzdatnionej. Budynek zostanie poddany przebudowie i termomodernizacji. Wymienione na nowe zostaną pompy głębinowe wraz z osprzętem, rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacje elektryczne. Zastosowana zostanie nowoczesna technologia uzdatniania wody oparta na całkowicie nowych urządzeniach pracujących automatycznie. Technologia usuwania zanieczyszczeń polegać będzie na napowietrzaniu wody i filtracji przez specjalnie dobrane złoża filtracyjne. Stacja uzdatniania zostanie wyposażona w system sterowania urządzeniami wysyłający komunikaty GSM na telefon komórkowy w przypadku zaistnienia awarii.

W budynku SUW zostanie, również wykonana rezerwowa stacja uzdatniania wody, która będzie mogła być uruchomiona w przypadku konieczności zasilania szpitala z niezależnego źródła.
Zmodernizowana stacja uzdatniania wody zapewni wysoką jakość wody, zostaną zachowane normowe właściwości wody pitnej na stałym poziomie oraz korzystnie wpłynie na efektywność podnoszenia jakości świadczonych usług w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła : 1 583 455,13 PLN.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W MAJU 2019 R. SZPITALOWI PRZYZNANE ZOSTAŁY ŚRODKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności