BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie IIB

29.06.2018

Aktualizacja postępu prac październik 2018 r.:

Aktualizacja postępu prac marzec 2019 r.:

Tytuł projektu
„Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B.”

Cel główny projektu
Celem głównym przedmiotowego projektu jest modernizacja drugiego piętra w Pawilonie II B i przeniesienie w to miejsce Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakładu Rehabilitacji.

Cele szczegółowe projektu
Modernizacja piętra umożliwi jeszcze szerszej grupie dzieci korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych oraz podniesie ich jakość.

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej cieszy się od wielu lat ogromnym uznaniem wśród pacjentów i ich opiekunów. Tylko w I półroczu b.r. w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym rehabilitowali się pacjenci z niemalże wszystkich polskich województw. Wiek leczonych dzieci: od niespełna miesiąca do 18 r.ż. Niejednokrotnie dzieci spędzają łącznie aż 1/3 roku na tzw. turnusach rehabilitacyjnych mogąc w tym czasie kontynuować naukę szkolną. Zakład Rehabilitacji wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii oraz terapii zajęciowej. Nasi fizjoterapeuci posiadają ogromne doświadczenie w rehabilitacji dzieci zarówno z problemami ortopedycznymi, jak i neurologicznymi. Posiadają najwyższe wykształcenie specjalistyczne w tym specjalizacje w dziedzinie Fizjoterapii, certyfikaty: NDT Bobath (usprawnianie dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym), SI (integracji sensorycznej), PNF (metoda reedukacji nerwowo – mięśniowej) oraz terapii manualnej.

Dzięki modernizacji i przeniesieniu Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakładu Rehabilitacji do Pawilonu II B możliwe będzie zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Chirurgii i Laryngologii poprzez ich rozmieszczenie na dwóch piętrach pawilonu I, a nie jak dotychczas na jednym piętrze. Zakres realizowanych świadczeń ulegnie poszerzeniu, możliwe będzie wykonywanie większej liczby procedur medycznych. Poprawi się również komfort pobytu pacjentów w oddziałach jak i warunki pracy personelu Szpitala.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła : 3 996  955,03 PLN.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W MARCU 2018 R. SZPITALOWI PRZYZNANE ZOSTAŁY ŚRODKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności