BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Zakup aparatu do wykonywania zabiegów ESWL

15.12.2017

 

Tytuł projektu
„Zakup aparatu do wykonywania zabiegów (ESWL).”

Cel główny projektu
Celem głównym przedmiotowego projektu jest stworzenie możliwości leczenia dzieci od w wieku 0-18 lat na najwyższym, światowym poziomie. Wykluczenie otwarcia powłok ciała u pacjenta pozwoli na zapewnienie maksimum bezpieczeństwa oraz wykluczenie bólu i ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia powikłań charakterystycznych dla klasycznej chirurgii.

Cele szczegółowe projektu
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym jest wiodącym ośrodkiem leczenia kamicy układu moczowego u dzieci. Poszerzenie oferty Szpitala o zabiegi ESWL, zgodnie z Raportem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie urologii dziecięcej za rok 2015, wpisuje się w potrzeby Województwa Mazowieckiego, we wskazanym obszarze terapeutycznym.
Ponadto zakup umożliwi stworzenie znakomitej bazy szkoleniowej dla personelu medycznego oraz innowacyjnych, zgodnych ze światowymi, standardów w polskiej ochronie zdrowia.
Dzięki wsparciu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” Szpital w Dziekanowie Leśnym jako pierwszy w Polsce zakupił aparat do wykonywania zabiegów ESWL, przeznaczony wyłącznie dla dzieci. Sprzęt umożliwia przeprowadzanie małoinwazyjnych zabiegów u małych pacjentów chorujących na kamicę nerkową. Pozwala on na wykonywanie zabiegów nawet u niemowląt. Pierwsi pacjenci już pod koniec 2017 roku będą mogli być kwalifikowani do zabiegu.
Szacuje się, że w Polsce kamica układu moczowego dotyczy ok. 150 tys. dzieci w wieku do 18-tego roku życia. Konieczność aktywnego usunięcia złogu występuje u około 25% całej grupy chorych dzieci i aż u połowy z zastojem moczu. W związku z tym ok. 2,5 tys. dzieci w Polsce rocznie wymaga zabiegów usunięcia kamieni moczowych.
Z Oddziałem Chirurgii Dziecięcej współpracuje szereg ośrodków z całej Polski, m.in. Instytut Matki i Dziecka czy Klinika Nefrologii AM w Warszawie. Szpital posiada jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce przeznaczony wyłącznie dla dzieci, wykwalifikowany personel i niezbędną aparaturę. Brak aparatu do wykonywania litotrypsji pozaustrojowej (ESWL) – nowoczesnej metody małoinwazyjnej, był jednak dotkliwy. Teraz mali pacjenci korzystać będą ze sprzętu nowej generacji i nie będą narażeni na konieczność zabiegów chirurgicznych. Aparat pozwali na wykonywanie kompleksowych i bezpiecznych zabiegów, unikanie nadmiernej ekspozycji radiologicznej a także zminimalizowanie ryzyka konieczności powtórzenia zabiegu.
Zakup urządzenia stwarza szpitalowi możliwość leczenia dzieci na najwyższym światowym poziomie, jednocześnie zapewniając im maksimum bezpieczeństwa i minimum ryzyka powikłań.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA DZIĘKI ŚRODKOM PRZEKAZANYM PRZEZ FUNDACJĘ „ORLEN – DAR SERCA” ORAZ WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Całkowita wartość projektu 1 447 200,00 PLN
Kwota dofinansowania z Fundacji „Orlen – Dar Serca” 1 000 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego 442 728,00 PLN
Okres realizacji: 2017 r.

 

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności