BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

03.01.2022

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej „im. Dzieci Warszawy” jest jednym z Partnerów projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. 

Całkowita wartość projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” opiewa na kwotę 578 172 121,00 zł, w tym 493 442 397,00m zł to środki UE, 34 144 342,00 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny Województwa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego,  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji Projektu: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

 

Dofinansowanie w kwocie 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”. Informujemy, iż Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu na :

  1. „Dostawa, montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala”,
  2. „Remont Izby Przyjęć w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym –działania związane z przeciwdziałaniem COVID 19”

 

 

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności