BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.

14.04.2021

Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.

Tytuł projektu: Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.

Dofinansowanie : 400 000 zł

Całkowita wartość inwestycji : 384 078 zł

Cel główny projektu Celem projektu jest modernizacja tlenowni Szpitala, polegająca na montażu nowych sprężarek sprężających powietrze zasilających generatory tlenu i sprężarek tłoczących wytworzony tlen do wewnątrzszpitalnej instalacji tlenowej (wraz z oprzyrządowaniem) oraz dostosowaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w tlenowni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

 

 

Merytoryczny opis zrealizowanego zadania (cele/rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji zadania)

Zakup nowych sprężarek wraz z wyposażeniem do tlenowni zapewnia w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 bezpieczeństwo pacjentów. Szpital musi posiadać bowiem sprawne i wydajne urządzenia do produkcji gazów medycznych (produkcji tlenu) przez 24 godziny na dobę. Niezawodnie funkcjonująca tlenownia z nowoczesnymi urządzeniami znacznie zmniejszy koszty związane z licznymi naprawami urządzeń odpowiadających za produkcję tlenu.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności