BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych – prace przygotowawcze

11.03.2022

Tytuł projektu:
„Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych – prace przygotowawcze.”

Główny cel projektu:
Główny celem przedmiotowego zadania było opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby kompleksowej modernizacji i doposażenia Infrastruktury Pionu Zabiegowego, w tym Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, oddziałów łóżkowych, Zakładu Rehabilitacji, Oddziału Dziennej Rehabilitacji, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, modernizacji ciągów komunikacyjnych w Szpitalu wraz z budową nowego szybu windowego.

Całkowita wartość projektu: 147 600,00 PLN
NA REALIZACJĘ ZADANIA SZPITALOWI ZOSTAŁY PRZYZNANE ŚRODKI OD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności