E-rejestracja
Inwestycje

Modernizacja Pawilonu III

29.06.2018

Aktualizacja postępu prac październik 2018 r.:

Aktualizacja postępu prac marzec 2019 r.:

Tytuł projektu
„Modernizacja Pawilonu III.”

Cel główny projektu
Celem głównym przedmiotowego projektu jest modernizacja Pawilonu III, która pozwoli na rozwój placówki medycznej zarówno w obszarze poprawy jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w powiązaniu ze specjalistyczną medyczną dydaktyką podyplomową, jak i poszerzenie samego zaplecza dydaktycznego.

Cele szczegółowe projektu
Dzięki modernizacji możliwe będzie utworzenie nowych oddziałów, a co za tym idzie Klinik CMKP. Planujemy uruchomić Oddział Neonatologii, Oddział Nefrologii Dziecięcej oraz Reumatologii Dziecięcej. Poszerzenie zakresu realizowanych świadczeń w wymienionych dziedzinach medycyny pozwoli kompleksowo leczyć pacjentów w zakresie Chirurgii Dziecięcej oraz Mukowiscydozy. Obecnie diagnozując i lecząc pacjentów w Oddziale Chirurgii kierujemy pacjentów na konsultacje specjalistyczne do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Poszerzenie zakresu usług w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy pozwoli na większą kompleksowość realizowanych świadczeń zdrowotnych bezpośrednio w Szpitalu.
Modernizowane pomieszczenia zostaną ponadto dostosowane do wymogów związanych z realizacją wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Pozwoli to w przyszłości rozwijać działalność kliniczną Szpitala oraz zwiększać możliwości udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Obecnie, powstała w latach 70-tych pracownia diagnostyczna nie daje Szpitalowi takich możliwości.

W MARCU 2018 R. SZPITALOWI PRZYZNANE ZOSTAŁY ŚRODKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności