BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy

10.01.2017

 

Tytuł projektu

„Modernizacja Pawilonu IV A – Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu Im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych pacjentom chorym na mukowiscydozę, poprzez budowę największego w Polsce i jedynego na Mazowszu Centrum Leczenia Mukowiscydozy.

Cele szczegółowe projektu

W ramach zadania wykonana została modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w pawilonie IV A, o łącznej powierzchni 1 802,00 m2, w celu przystosowania ich na potrzeby tworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Zakres zadania obejmował przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych), wraz z usługami związanymi z nadzorami inwestorskimi. Ponadto w zakres zadania weszło wykonanie infrastruktury zewnętrznej (elementy małej infrastruktury, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ciągi pieszo-jezdne i zieleń) oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

W wyremontowanym pawilonie Szpitala powstał trzykondygnacyjny ośrodek. Na parterze znajdują się pokoje rodzinne dla rodziców i opiekunów hospitalizowanych pacjentów oraz pracownie diagnostyczne z najnowocześniejszym sprzętem pozwalającym na kompleksową diagnostykę chorób układu oddechowego oraz na prowadzenie działalności naukowej. Oddział pobytowy zlokalizowany został na pierwszym piętrze. W oddziale znajduje się 12 pokoi, umożliwiających jednoczasową hospitalizację 20 pacjentów, w tym nawet 12 chorych na mukowiscydozę. Wszystkie pokoje dla chorych wyposażone są we własne łazienki. Na trzecim piętrze zlokalizowana została nowoczesna poradnia leczenia mukowiscydozy przyjmująca pacjentów w systemie rooming-in, punkt pielęgniarski oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe.

Centrum Leczenia Mukowiscydozy to efekt współpracy między Instytutem Matki i Dziecka, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą a Szpitalem Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

INWESTYCJA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA PRZY POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Całkowita wartość projektu 6 333 505,09 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego 6 267 096,27 PLN
Okres realizacji: 2015 – 2016 r.

W drugim etapie modernizacji i utworzenia Centrum Leczenia Mukowiscydozy, przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, zrealizowany został zakup pierwszego wyposażenia.

Zakupiono:

– Aparat RTG (jezdny),

– Łóżka szpitalne młodzieżowe,

– Łóżka szpitalne dziecięce,

– Fotele rozkładane dla dzieci,

– Defibrylator,

– Maszyny czyszczące,

– Infokiosk wraz z uruchomieniem,

– Fotel zabiegowy,

– Bronchoskop (2szt.) wraz z niezbędnym sprzętem,

– Mobilne stojaki do kroplówek,

– Fartuchy ochronne do RTG.

 

Całkowita wartość projektu 535 160,85 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego 492 721,20 PLN

Okres realizacji: 2017 r.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności